W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad projektem założeń zmiany ustawy Kodeks cywilny i innych ustaw. Głównym założeniem nowelizacji jest prawo zabudowy, które byłoby mocną ingerencją w prawo własności. Dlatego też zdaniem eksperta Pracodawców RP Jacka Cieplaka przy określaniu kształtu tego przepisu wskazana jest daleko posunięta rozwaga. 

W opinii eksperta Pracodawców RP w przypadku mniejszych działek (będących znaczącą częścią zabudowy wielkomiejskiej), ustanowienie prawa zabudowy będzie z praktycznego punktu widzenia równoznaczne z ograniczeniem prawa własności. – Właściciel działki de facto nie będzie mógł korzystać ze swojej nieruchomości – ostrzega Cieplak.

Zamiast tworzyć nowe prawo rzeczowe, można by nowelizować przepisy dotyczące istniejącej w Kodeksie cywilnym instytucji użytkowania wieczystego, poprzez rozszerzenie zakresu możliwości ustanawiania tego prawa. – Trzeba byłoby jedynie usunąć te zapisy ustawy, które ograniczają możliwość ustanawiania tego prawa na nieruchomościach będących własnością Skarbu Państwa bądź samorządu – mówi Cieplak. Przypomina on, że użytkowanie wieczyste jest bardzo dokładnie opisane przez doktrynę, jak również doczekało się obszernego dorobku w orzecznictwie. – Nie ma więc potrzeby tworzenia nowej instytucji – kończy ekspert Pracodawców RP.

***

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej reprezentują 7 500 firm, zatrudniających ok. 4 mln pracowników. Organizacja, która powstała w listopadzie 1989 roku, działa w obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, wzrostem gospodarczym kraju i kwestiami społecznymi, w tym dotyczącymi ubezpieczeń społecznych, rynku i prawa pracy. Pracodawcy RP podejmują inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości, innowacyjności, wykorzystania nauki do potrzeb gospodarki, a także w obszarze stanowienia prawa. Są obecni w pracach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Organizacja jest członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (organu doradczego instytucji Unii Europejskiej). Prezydentem Pracodawców RP jest dr Andrzej Malinowski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *