Na Wiśle budowlańcy Strabaga zakończyli montaż tymczasowych ściągów stalowych ścianek konstrukcji wyspy, a z dna rzeki zaczęli wydobywać piasek. Na obu brzegach układano kolejne warstwy podbudowy i wykonano pierwsze masy bitumiczne pod powierzchnię przyszłych jezdni. Wiele działo się też pod ziemią.

Sukcesywnie postępują prace przy podziemnym tunelu na pl. Daszyńskiego. Na kolejnym odcinku tunelu prowadzono wykopy i wykonywano warstwy wyrównawcze z betonu. Zbrojono też następny odcinek płyty dennej, a w najbliższym czasie rozpocznie się jego betonowanie. Również ściany tunelu są deskowane i zbrojone. Na ulicy Wschodniej trwały prace przy instalacji gazowej, a na odcinku Szosy Lubickiej wykonano wpusty deszczowe i kanalizację sanitarną.

Nie wszystkie prace budowlane widać gołym okiem. Obecnie na placu Daszyńskiego wykonywana jest kanalizacja deszczowa o przekroju aż 2000mm w technologii mikrotunelingu. Metoda ta polega na bezwykopowym wykonywaniu kanalizacji co pozwala zminimalizować zakłócenia w ruchu ulicznym i zapobiec dewastacji istniejących nawierzchni.

Na estakadzie Żółkiewskiego, znajdującej się nieopodal tunelu, rozpoczęto zbrojenie i deskowanie filarów podpór. Przygotowano też powierzchnię ław fundamentowych pod wykonanie izolacji. Przy 13 i 14 podporze mostu głównego, na prawym brzegu rzeki, rozpoczęto wbijanie pali docelowych pod wezgłowiami. Również na lewym brzegu rzeki rosną kolejne podpory estakad. Zbrojono i betonowano ich fundamenty, i przygotowywano je pod wykonanie tzw. cienkiej izolacji.

Po lewej stronie Wisły rozpoczęto prace przy przebudowie sieci trakcyjnej PKP. Układano warstwy wyrównawcze na podporach wiaduktu kolejowego. Zarówno w okolicach tego obiektu jaki i wzdłuż ul Otłoczyńskiej wykonywano wykopy i nasypy.

W przedostatnim tygodniu września drogowcy ze Strabaga rozpoczęli układanie pierwszych mas bitumicznych pod przyszłe jezdnie. Są to tzw. odcinki próbne. Po wykonaniu niezbędnych badań robotnicy przystąpią do docelowego układania masy w okolicy skrzyżowania ul Lipnowskiej i Łódzkiej. Jak zapewnia kierownik budowy Jarosław Kornaś, pierwsze maszyny do układania masy bitumicznej pojawią się lada dzień również po prawej stronie Wisły, na Szosie Lubickiej.

Na rzece budowlańcy Strabaga zakończyli montowanie tymczasowych ściągów na ściankach wyspy. Rozpoczęto wybieranie piasku z dna Wisły. Posłuży on zarówno do zasypania konstrukcji wyspy, jak i do budowy placu, na który przetransportowane zostaną stalowe elementy estakad i mostu.

źródło: PR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *