25 października, tj. trzeciego dnia XI Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem „Infrastruktura” 2013 organizowanych przez firmę MT Targi Polska, odbędzie się konferencja pt. „Pociągi 1500 m czyli jak skutecznie konkurować z transportem drogowym. Uwarunkowania infrastrukturalne, techniczne i ekonomiczne eksploatacji długich składów.” Podczas konferencji eksperci wskażą warunki wdrożenia standardu 1500 m na najważniejszych magistralach kolejowych

w Polsce.

Kolej towarowa staje przed wyzwaniem poprawy swej efektywności, dzięki czemu mogłaby skuteczne konkurować z transportem samochodowym. Zdaniem ekspertów obniżenie kosztów jednostkowych transportu towarów można osiągnąć poprzez wydłużenie składów kolejowych.
W Polsce obowiązującym standardem są pociągi o długości 600 metrów, Unia Europejska z kolei postuluje o zmianę do 750 metrów. Opinie specjalistów wskazują jednak na celowość wprowadzenia składów nawet o długości 1500 metrów, wzorem takich państw, jak USA
czy Rosja.

Kolejowi przewoźnicy towarów stają w obliczu ciężkiej walki konkurencyjnej ze strony transportu drogowego. Udział kolei w transporcie towarów spadł z około 60% do niecałych 20%. Kolej powinna zareagować zwiększając dopuszczalną długość składów do 1500 metrów, co wydatnie obniżyłoby koszty jednostkowe transportu i tym samym umożliwiłoby odzyskanie starych i zdobycie nowych klientów – podkreśla Rafał Milczarski, Prezes Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych.

Unijne wytyczne

Koncepcja ta jednocześnie wpisuje się w strategię Unii Europejskiej, której wytyczne zakładają zwiększenie przewozów towarów koleją nawet do 50% do 2050 roku. Za wprowadzeniem rozwiązania 1500 m w Unii Europejskiej od lat silnie lobbuje m.in. FERRMED, multisektorowa organizacja non profit, założona w Brukseli z inicjatywy sektora prywatnego na rzecz poprawy konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Przedstawiciele Komisji Europejskiej również dostrzegają zalety takiego rozwiązania, w tym m.in. obniżenie kosztów transportu oraz minimalizację zanieczyszczenia środowiska.

Wyzwanie dla infrastruktury

Dopuszczalna długość pociągu towarowego wynika z warunków technicznych linii, jaką będzie realizowany przejazd i nie powinna być większa od najkrótszego toru. W związku z tym, aby możliwe było eksploatowanie pociągów o długości 1500 metrów na najważniejszych magistralach kolejowych w Polsce, należy dostosować infrastrukturę do mijania tak długich składów. Z opinii ekspertów wynika, iż można to osiągnąć stosunkowo tanio budując długie mijanki na szlaku, czyli tory główne dodatkowe bądź bocznice. Takie rozwiązanie pozwoliłoby uniknąć kosztownych modernizacji istniejących już stacji. Dodatkowo konieczne byłoby dostosowanie przepisów prawnych tak, aby dotrzymane zostały najwyższe standardy bezpieczeństwa. Musiałaby także zostać przeprowadzona reorganizacja ruchu,
by przemieszczanie się pociągów na wszystkich trasach pozostało niezakłócone.

Realizacja tej koncepcji wiąże się jednak z wieloma wyzwaniami. O sposobach jak sobie z nimi radzić będzie można dowiedzieć się na konferencji branżowej organizowanej przez Instytut Kolejnictwa i Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych podczas Targów „Infrastruktura” 2013 w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie. Wstęp dla słuchaczy jest bezpłatny, wymagana jest jednak wcześniejsza rejestracja na targi. Więcej informacji na www.infrastruktura.info

 

PR
LA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *