Termo Organika radzi: Ociepl swój dom jeszcze w tym roku! Z końcem 2013 roku wygasnąć ma system zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, z zachowaniem praw nabytych. Oznacza to, że podatnicy którzy do końca 2013 roku udokumentują wydatki na zakup materiałów budowlanych i złożą stosowny wniosek, będą mogli przez pięć kolejnych lat korzystać z prawa do zwrotu części podatku VAT. Można odzyskać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Obowiązujące prawo pozwala remontującym dom odliczyć około 15 tys. złotych, a budującym nawet do około 35 tys. złotych. Kupując styropian oraz inne niezbędne materiały do ocieplenia ok. dwustumetrowego domu możesz liczyć na zwrot co najmniej kilku tysięcy złotych. Już za kilka miesięcy ma pojawić się nowy program pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania dla ludzi młodych. Niestety, nie jest to dobra wiadomość dla inwestorów budujących lub remontujących swój dom lub mieszkanie. Przygotowany przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej projekt ustawy „o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych” zakłada jej finansowanie z pieniędzy zaoszczędzonych na likwidacji zwrotu VAT za materiały budowlane.

2013 ostatni rok docieplania z dużo mniejszym VAT-em


Zwrot VAT za materiały budowlane, w tym za najpopularniejszy izolator jakim jest styropian, obecnie wciąż przysługuje zarówno osobom ocieplającym nowo budowany dom, jak również termomodernizującym już użytkowany budynek. Zgodnie ze statystykami z lat ubiegłych, do odzyskania w skali kraju jest około miliarda złotych.

Ocieplenie ścian zewnętrznych domu przy stale rosnących cenach energii to rozsądna i najlepsza inwestycja związana z budownictwem. To nie moda, to zwykły zdrowy rozsądek. Właściciel dobrze ocieplonego domu może oszczędzić w sezonie grzewczym nawet kilka tysięcy złotych – mówi Krzysztof Krzemień dyrektor techniczny Termo Organiki. – Ci, którzy chcą skorzystać ze zwrotu VAT za materiały budowlane na termomodernizację, powinni się pospieszyć.

Osoby, które chcą odzyskać część wydatków poniesionych na kupno materiałów budowlanych, muszą skrupulatnie gromadzić faktury. Wnioski o zwrot podatku można przygotować samemu lub z pomocą doradcy podatkowego. W średniej wielkości mieście to wydatek około 100 zł.

Jak otrzymać zwrot?

Na początek złóż wniosek

Zwrot VAT-u następuje na wniosek (VZM-1) osoby fizycznej, złożony w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek może być złożony tylko raz w roku bez względu na liczbę inwestycji. Limity kwoty zwrotu dotyczą okresów pięcioletnich, liczonych od daty złożenia pierwszego wniosku. Ustawodawca przewidział składanie wniosków przez małżonków, mogą to zrobić wspólnie lub odrębnie. Jeżeli składają odrębne wnioski do różnych urzędów skarbowych, zobowiązani są powiadomić o tym fakcie urząd drugiego małżonka.

Dokumenciki proszę

Do wniosku inwestor musi załączyć:

1. Pozwolenie na budowę, jeżeli inwestycja wymaga takiego pozwolenia, a w przypadku remontu dokument potwierdzający tytuł prawny osoby fizycznej do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którego remont nie wymagał pozwolenia na budowę;

2. Faktury dokumentujące poniesione wydatki.

4 miesiące i forsa w kieszeni

Urząd skarbowy w ciągu czterech miesięcy od dnia złożenia wniosku, wydaje decyzję o zwrocie VAT
i określa kwotę, która zostaje wypłacona w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji. Jeżeli prawidłowość złożonego wniosku nie budzi wątpliwości, wówczas urząd skarbowy dokonuje zwrotu w ciągu 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 PR

LA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *