Położony w województwie lubelskim Międzyrzec Podlaski zaliczany jest do grona miast o wysokim potencjale rozwojowym. Jest to zasługą wieloletniej koncentracji działań w kierunku wzmocnienia pozytywnego klimatu gospodarczego i zapewnienia korzystnych warunków inwestycyjnych dla przedsiębiorców. W 2008 roku władze Międzyrzeca Podlaskiego podjęły decyzję o przystąpieniu do projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Lubelskiego pn. Program Partner COI (Centrum Obsługi Inwestora). Miasto opracowało portal internetowy- www.strefainwestora.miedzyrzec.pl- gdzie znajdują się pełne informacje o ofertach inwestycyjnych, forum dyskusyjne oraz newsletter o tematyce gospodarczo-inwestycyjnej.

Rozwój strefy inwestycyjnej w Międzyrzecu Podlaskim możliwy jest dzięki pełnemu wykorzystaniu szans i możliwości wynikających z potencjału obszaru oraz dostępnej, wysoko wykwalifikowanej, siły roboczej. Między innymi w tym celu opracowany jest kompleksowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który stanowi merytoryczną podstawę do konstrukcji ustaleń planistycznych. Dokument wykazuje również, iż miasto posiada duże zaplecze możliwości inwestycyjnych oraz bardzo dobre położenie geograficzne- na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych: Terespol- Międzyrzec Podlaski- Warszawa- Świecko (część europejskiej trasy biegnącej z irlandzkiego Cork przez Paryż, Berlin, Moskwę, aż do Omska) oraz polskiej drogi z Białegostoku do Rzeszowa. Ponadto, miasto położone jest również na szlaku linii kolejowej Moskwa-Warszawa-Berlin.

Inwestorzy w związku z planowanym przedsięwzięciem mogą liczyć w Międzyrzecu Podlaskim na duże udogodnienia, m.in. zwolnienia podatkowe (wprowadzenie ulg w podatku od nieruchomości) oraz najniższe stawki od środków transportu. Dodatkowo zapewniane jest również pełne wsparcie
w dopełnianiu wszelkich formalności związanych z realizacją inwestycji, a do dyspozycji wszystkich zainteresowanych uruchomiona została strona internetowa
www.strefainwestora.miedzyrzec.pl/

Międzyrzec Podlaski posiada zadowalający poziom rozwoju infrastruktury turystycznej
i okołoturystycznej. Duży poziom lesistości, obecność rzek oraz położenie w jednym z najczystszych ekologicznie zakątków Polski dodatkowo wpływają na atrakcyjność turystyczno-krajoznawczą obszaru.

Oferty inwestycyjne

Międzyrzecka Strefa Nowoczesnych Usług i Produkcji

Teren należący do Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski przygotowany jest pod inwestycje o profilu nowoczesnych usług i produkcji. Sektory pożądane to m.in. nowoczesne technologie i IT, przemysł samochodowy, usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne oraz inne z tego sektora produkcji. Powierzchnia owej Strefy to 7,6 ha. Trwają prace nad uzbrojeniem terenu, w celu możliwości rozpoczęcia inwestycji w zakresie usług komercyjnych, publicznych oraz o charakterze innowacyjnym. Do końca 2012 roku teren posiadać ma już niezbędną infrastrukturę tj. połączenie sieci energetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, drogę klasy Z oraz L (o szerokości 7m z chodnikami), dwukierunkową ścieżkę rowerową.

Międzyrzeckie Jeziorka

Międzyrzeckie Jeziorka jest teren pięciu jezior, dogodne miejsce na rozwój inwestycji związanych
z turystyką, rekreacją oraz wypoczynkiem. Na powierzchni 4 ha należących do Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski większość terenu stanowi nieużytek. W pobliżu znajduje się wiele atrakcji turystycznych związanych z aktywnością sportową, m.in. stanica żeglarska, ośrodek restauracyjny, domki letniskowe oraz (będący nadal w budowie) stok narciarski do całorocznego użytku. Teren posiada podłączenie sieci energetycznej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej.

Teren inwestycyjny przy ul. Siteńskiej 26

Teren inwestycyjny przy ul. Siteńskiej 26 szczególnie atrakcyjny dla inwestorów z sektora produkcji
i zaplecza technicznego. Obszar przeznaczony jest pod: zakłady przemysłowe (energetyczne, ciepłownicze), zakłady eksploatacji powierzchniowej, bazy i zaplecza techniczne budownictwa oraz składy, magazyny i hurtownie dla obsługi jednostek produkcyjnych i handlowych, urządzenia produkcji rolnej i hodowlanej, obiekty rzemiosła produkcyjnego.

Teren inwestycyjny przy ul. Jelnickiej 2

Teren inwestycyjny dostosowany jest do obszaru produkcji i zaplecza technicznego, przeznaczony głównie pod zakłady przemysłowe (energetyczne i ciepłownicze), zakłady eksploatacji powierzchniowej, bazy i zaplecza techniczne budownictwa oraz składy, magazyny i hurtownie (produkcja i handel), urządzenia produkcji rolnej i hodowlanej, obiekty rzemiosła produkcyjnego.

Teren inwestycyjny przy ul. Adamki 4

Teren inwestycyjny dostosowany jest do obszaru produkcji i zaplecza technicznego, przeznaczony głównie pod zakłady przemysłowe (energetyczne i ciepłownicze), zakłady eksploatacji powierzchniowej, bazy i zaplecza techniczne budownictwa oraz składy, magazyny i hurtownie (produkcja i handel), urządzenia produkcji rolnej i hodowlanej, obiekty rzemiosła produkcyjnego.

Teren inwestycyjny przy ul. Tartacznej 1

Teren inwestycyjny dostosowany jest do obszaru produkcji i zaplecza technicznego, przeznaczony głównie pod zakłady przemysłowe (energetyczne i ciepłownicze), zakłady eksploatacji powierzchniowej, bazy i zaplecza techniczne budownictwa oraz składy, magazyny i hurtownie (produkcja i handel), urządzenia produkcji rolnej i hodowlanej, obiekty rzemiosła produkcyjnego.

Teren inwestycyjny nr 6, przy ul. Wyszyńskiego

Teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami i rzemiosłem nie uciążliwym.

Teren inwestycyjny nr 3, przy ul. Grzybowej

Teren przeznaczony jest pod zabudowę jednorodzinną

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *