Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we wrześniu tego roku ogłosiło konkurs z zakresu budownictwa. Konkurs „Przymierz się” był konkursem skierowanym do rozstrzygnięcia przez publiczność – internautów. Pod osąd internautów właśnie poddano 140 projektów inwestycyjnych, które korzystały z unijnego dofinansowania. Wszystkie te projekty inwestycyjne są realizowane w ramach Programu Rozwoju Polski Wschodniej. Internauci mieli za zadanie wybrać najpopularniejszy projekt inwestycyjny z pośród tych realizowanych w tymże Programie Rozwoju Polski Wschodniej. Rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu 17 pa¼dziernika a zwycięzcą z wynikiem nieomal 50 tys. głosów został projekt rozbudowy Targów Kieleckich. Projekt ten jest szacowany na kwotę 170 mln zł, z czego ponad 95 mln to środki własne Targów Kieleckich. Nagrodą przyznaną i finansowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jest ogólnopolska kampania reklamowo – promocyjna w znanych tygodnikach opiniotwórczych. Wysokim wynikiem pochwalić się mogły także projekty; modernizacja i rozbudowa infrastruktury Politechniki Świętokrzyskiej oraz projekt inwestycyjny BIO, łączący Uniwersytet Olsztyński i zakład doświadczalny w Bałcynach koło Ostródy.

 

Wracając do zwycięzców, Targi Kielce są dziś drugim ośrodkiem wystawienniczym w kraju po Targach Poznańskich. W Kielcach odbywają się między innymi targi przemysłu zbrojeniowego szeroko znane w Polsce i za granicą czy też targi Autostrada –Polska. Targi Kielce są postrzegane jako instytucja bardzo prężna i zaradna, czego dowodem jest to, że w swoim sektorze jest ona najszybciej rozwijającą się instytucją targową w Polsce. Projekt inwestycyjny realizowany przez Targi Kielce obejmuje: budowę nowej hali wystawowej o powierzchni 6000 metrów kwadratowych, budowę parkingu wielokondygnacyjnego na 400 samochodów, budowę centrum kongresowego na 1000 osób oraz przebudowę bramy wejściowej wraz z wyposażeniem jej w zintegrowany, elektroniczny system ewidencji i obsługi wystawców i zwiedzających. Tak więc plany te zdają się być dostosowane do dynamiki rozwoju tej instytucji i jak najbardziej celowe, z tego też powodu, między innymi, uzyskały uznanie wśród głosujących internautów.

 

Marcin Kowalski – moderator serwisu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *