Już jutro w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie rozpoczną się XI Targi Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem „Infrastruktura” 2013. Targi, które potrwają do 24 października, to impreza branżowa, na której wystawcy zaprezentują produkty, usługi i rozwiązania dla sektora infrastruktury drogowej, kolejowej oraz miejskiej. Jest to także okazja do skorzystania z udziału w 10 unikalnych seminariach i debatach prowadzonych przez ekspertów.

Targi Infrastruktura to wydarzenie, w trakcie którego spotykają się osoby odpowiedzialne za rozwój infrastruktury w Polsce, inwestorzy z sektora publicznego i prywatnego oraz przedstawiciele firm wykonawczych i usługowych. Uroczysta inauguracja targów odbędzie się 22 października br. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej D w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska.

Patronat Honorowy nad targami objęli: Sławomir Nowak – Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy oraz Sejmowa Komisja Infrastruktury. Targom patronują również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Główny Inspektorat Ruchu Drogowego. W zakresie współpracy merytorycznej wydarzenie wspierają takie instytucje jak: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytut Kolejnictwa, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Naczelna Organizacja Techniczna, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polski Kongres Drogowy, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS Polska oraz Urząd Transportu Kolejowego.

Prezentowana oferta

Tematyka targów obejmuje ofertę wystawców, wśród których obecne będą firmy wykonawcze i usługowe z zakresu budowy infrastruktury drogowej, kolejowej, a także parkingów. Zaprezentują się podmioty pełniące funkcję inwestorów zastępczych, biura projektowe, instytuty naukowo-badawcze, spółki nadzorujące bieżącą ekploatację istniejących dróg, a także firmy zapewniające sprzęt i świadczące usługi geotechniczne. Swoją ofertę przedstawią również producenci oraz dystrybutorzy maszyn, urządzeń i innowacyjnych rozwiązań budowlanych oraz firmy działające w obszarze produkcji i dystrybucji urządzeń i elementów wykorzystywanych w bezpieczeństwie i zarządzaniu ruchem. Prezentowane będą m.in. rozwiązania ITS, sprzęt i oprogramowanie do obsługi parkingów czy systemy do monitoringu. Dodatkowo dzięki Instytutowi Transportu Samochodowego zwiedzający będą mogli obserwować symulację dachowania, zderzeń oraz skorzystać z ALKOgogli. Dostępna będzie również oferta firm zapewniających oznakowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym producentów specjalistycznych folii, słupków, barier oraz chemii specjalnej wykorzystywanej w znakowaniu powierzchni drogowych.

Targi Infrastruktura to miejsce, w którym będzie można zapoznać się z ofertą firm zajmujących się wyposażaniem obiektów użyteczności publicznej, w tym rozwiązaniami technologicznymi, a także systemami oświetleniowymi dróg, parków oraz innych obiektów.

Na targach będą też instytucje i firmy z sektora kolejowego, również te, które dostarczają usługi IT na potrzeby firm działających na rynku transportowo-logistycznym. Przedstawione będą rozwiązania systemowe, takie jak: informacja pasażerska, łączność dyspozytorska, systemy biletowe, parkingowe, pokładowe oraz systemy informacji wizualnej.

Merytoryczne wydarzenia i branżowe dyskusje

Organizator targów, firma MT Targi Polska, dąży to tego, aby targi stanowiły platformę wymiany doświadczeń i wiedzy dla środowiska zajmującego się rozwojem infrastruktury. Dlatego też odbędzie się cykl spotkań merytorycznych, dzięki którym zainteresowani mogą poznać nowoczesne rozwiązania w tej dziedzinie.

Pierwszego dnia targów odbędzie się konferencja naukowo-techniczna pt. „Innowacyjność infrastruktury czynnikiem rozwoju gospodarki”, której organizatorem jest Naczelna Organizacja Techniczna, Komitet Transportu PAN oraz Akademia Inżynierska w Polsce. Patronat Honorowy nad tym wydarzeniem objął Janusz Piechociński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki. Spotkanie przyjmie formę merytorycznej debaty reprezentantów instytucji, organizacji, firm zaangażowanych w promocję i wdrażanie innowacji w gospodarce. Wezmą w nim udział wybitni przedstawiciele nauki.

Tego samego dnia będzie miała miejsce również konferencja pt. „Wpływ bezpieczeństwa na kształtowanie infrastruktury”. Współorganizatorami są najważniejsze krajowe instytucje dedykowane transportowi, tj.: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego, Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, a rolę partnerów pełnią: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wydarzenie to będzie poświęcone bezpieczeństwu w wielu jego wymiarach. Tematyka obejmie m.in. projektowanie i kształt infrastruktury drogowej, automatyczny nadzór ruchu, działania policji drogowej, bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych i w ruchu tramwajowym, a także kampanie na rzecz bezpieczeństwa ruchu rowerowego.

Drugi dzień targów rozpocznie debata pt. „Dokąd dojedziemy? Wizja infrastruktury drogowej w Polsce w roku 2020. Inwestycje w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020. Oczekiwania i realia” organizowana przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Jak podkreślił Zbigniew Rynasiewicz, Sekretarz Stanu w MTBiGM w liście zapraszającym do branży, celem spotkania jest podsumowanie dotychczasowych doświadczeń i podjętych działań, aby w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 uniknąć części obecnych problemów powstałych na styku współpracy Inwestor – Wykonawca. Dyskusja będzie poświęcona omówieniu tych relacji, a także szkodliwym praktykom i nowym standardom umów kontraktowych. Przedyskutowane zostaną również stanowiska stron oraz oczekiwania przedstawicieli branży i innych inwestorów, w tym samorządowych. Podsumowanie debaty z udziałem Sławomira Nowaka, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odbędzie się trzeciego dnia targów, tj. 24 października o godzinie 13:00.

23 października, tj. drugiego dnia targów, odbędzie się debata pt. „Wpływ kosztu projektu na wzrost kosztu i czasu realizacji inwestycji w sektorze infrastruktury” organizowana przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Podczas panelu dyskusyjnego będzie można dowiedzieć się m.in. w jaki sposób optymalizować koszty robót budowlanych, jak prowadzić dokumentację, aby niedoszacowanie było możliwie zminimalizowane, a koszt robót budowlanych mieścił się w przyjętym przez strony zakresie.

Kolejnym wydarzeniem drugiego dnia targów będzie konferencja pt. „Metody napraw i zabezpieczeń betonowych obiektów mostowych”, którą poprowadzą eksperci z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Podczas konferencji prelegenci odpowiedzą na pytania jak zabezpieczyć betonowe obiekty mostowe przed degradacją, jak zapobiec obniżeniu właściwości użytkowych już istniejących mostów betonowych, jakich używać materiałów do naprawy betonu oraz jakie metody są najskuteczniejsze.

Trzeciego dnia Infrastruktury ważnym wydarzeniem będzie konferencja pt. „Pociągi 1500 m czyli jak skutecznie konkurować z transportem drogowym. Uwarunkowania infrastrukturalne, techniczne i ekonomiczne eksploatacji długich składów” organizowana przez Instytut Kolejnictwa i Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych. Gośćmi specjalnymi spotkania będą: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej, Andrzej Massel oraz Joan Amorós, Sekretarz Generalny organizacji FERRMED, która od lat silnie lobbuje za wprowadzeniem tego rozwiązania w Unii Europejskiej. Podczas konferencji zostanie poruszona tematyka poprawy efektywności kolei towarowej w sytuacji agresywnej konkurencji ze strony transportu drogowego, a eksperci wskażą warunki wdrożenia standardu 1500 m na najważniejszych magistralach kolejowych w Polsce.

Dopełnieniem tematyki targowej będzie seminarium pt. „Zamówienia publiczne w praktyce” organizowane przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa. Wydarzenie to umożliwi omówienie kwestii, które dotyczą zarówno inwestorów, jak i wykonawców w kontekście przeprowadzonych nowelizacji oraz dyskutowanych założeń do nowej ustawy.

Więcej informacji na temat targów i programu znajduje się na stronie www.infrastruktura.info .

***

MT Targi Polska to jeden z wiodących w Polsce i największy na rynku warszawskim organizator imprez targowych. Firma organizuje 8 imprez wystawienniczych, które rocznie gromadzą ponad 2000 wystawców i 80 000 zwiedzających. W kalendarium znajdują się targi, które bardzo dobrze znane są za granicą, a w Polsce zyskały miano najważniejszych wydarzeń targowych. Są to: EuroGastro, EuroLab, CrimeLab, TT Warsaw, Lato, WorldHotel, Infrastruktura oraz Wędkuj z Nami.

PR
AF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *