Jak zapewnić bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budynkach mieszkalnych?

Ochrona przeciwpożarowa to kwestia, której nie można lekceważyć – zależy od niej zdrowie i życie ludzi. W jaki sposób można poprawić bezpieczeństwo przeciwpożarowe w blokach i domach jednorodzinnych?

Drogi ewakuacyjne

W przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych, takich jak bloki czy wieżowce, ochrona pożarowa polega nie tylko na zapobieganiu pożarom, ale przede wszystkim na stworzeniu odpowiednich warunków do ewentualnej ewakuacji mieszkańców. Polski prawodawca nakłada na zarządcę lub właściciela budynku obowiązek zapewnienia odpowiedniej ilości wyjść ewakuacyjnych umożliwiających sprawne opuszczenie budynku. W przypadku wieżowców i bloków mieszkalnych egzekwowanie tego przepisu jest wysoce problematyczne. Klatki schodowe i korytarze, które stanowią część wspólną budynków, a jednocześnie pełnią funkcję dróg ewakuacyjnych, często wykorzystywane są przez mieszkańców w roli magazynów. Takie działania są niezgodne z prawem i stwarzają realne zagrożenie. Wózki dziecięce, stare meble, pudła i rowery – wszystkie te przedmioty ograniczają szerokość ciągu komunikacyjnego, przez co utrudniają ewentualną ewakuację czy interwencję służb ratunkowych. Aby rozwiązać ten problem, zarządcy powinni udostępnić mieszkańcom pomieszczenia, w których mogliby bezpiecznie przechowywać rowery czy wózki dziecięce. Warto pamiętać, że niezgodne z przepisami przeciwpożarowymi jest montowanie w mieszkaniach drzwi wejściowych, które po otwarciu zagradzają lub w znacznym stopniu zmniejszają szerokość drogi ewakuacyjnej. Sprawne opuszczenie budynku w przypadku pożaru uniemożliwić mogą również kraty zakładane na korytarzach przez mieszkańców, którzy chcą w ten sposób zabezpieczyć „własną” przestrzeń.

Działania ze strony zarządcy

Ogromne zagrożenie stwarza również magazynowanie w przestrzeni wspólnej budynków łatwopalnych przedmiotów, takich jak kartony z ubraniami i makulaturą, fotele czy wersalki – stanowią one potencjalne ognisko pożaru. Ze statystyk wynika, że podczas przeprowadzanych w budynkach mieszkalnych kontroli przeciwpożarowych Straż Pożarna stwierdza rocznie kilka tysięcy nieprawidłowości. Większość z nich dotyczy właśnie drożności dróg ewakuacyjnych oraz składowania materiałów łatwopalnych. Zarządca budynku powinien podjąć działania, w wyniku których przeszkody blokujące drogi ewakuacyjne zostaną usunięte. W tym celu może podjąć współpracę Straż Miejską – organ ten uprawniony jest do wystawiania mandatów za naruszenie przepisów przeciwpożarowych. Zarządca budynku zobowiązany jest również do regularnego przeprowadzania przeglądów stanu technicznego instalacji gazowej oraz wentylacyjnej. Takie działania są bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zwłaszcza w budynkach, które nie są podłączone do systemu centralnego ogrzewania, a woda podgrzewana jest za pomocą piecyków gazowych zainstalowanych w lokalach mieszkalnych.

Drzwi ogniowe

Bezpieczeństwo budynku mieszkalnego zwiększyć można za pomocą specjalnych rozwiązań architektonicznych – zalicza się do nich m.in. montaż drzwi przeciwpożarowych. Zalecane są one zwłaszcza w domach jednorodzinnych wyposażonych we własną kotłownię. W pomieszczeniu tym panują warunki ułatwiające wybuch pożaru – z tego powodu właściwe zabezpieczenie kotłowni jest naprawdę istotnie. Wyposażone w samozamykacz drzwi przeciwpożarowe pozwolą skutecznie odizolować pomieszczenie od pozostałych części budynku. Drzwi przeciwpożarowe pozwolą ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia aż do momentu przybycia straży pożarnej. Wybierając drzwi ognioodporne, należy zwrócić uwagę na dwa najważniejsze parametry: szczelność ogniową i izolacyjność ogniową. Szczelność ogniowa oznaczana jest literą „E” i określa czas w minutach, po którym drzwi w przypadku pożaru przestają stanowić barierę dla ognia. W przypadku drzwi opisanych symbolem E60 – ten czas wynosić będzie godzinę. Natomiast izolacyjność ogniowa, która oznaczana jest literą „I” to określenie czasu, w którym strona drzwi niemająca bezpośredniego kontaktu z ogniem, utrzymuje temperaturę poniżej 140 stopni. Drzwi przeciwpożarowe wyposażone są dodatkowo w uszczelki, które pęcznieją pod wpływem wysokiej temperatury. Dzięki temu odcinają dopływ powietrza do miejsca pożaru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *