• Konsolidacja spółek z Grupy Strabag w Polsce i Europie

  • Marka Heilit+ Woerner w strukturze koncernowej STRABAG

Heilit + Woerner jedna z najważniejszych spółek należących do koncernu STRABAG zajmująca się budownictwem infrastrukturalnym m. in w obszarze nawierzchni betonowych, w ramach konsolidacji marek odbywającej się wewnątrz koncernu przechodzi pod wspólną markę i logo STRABAG. Na terenie Polski od 20 października 2014 r. będzie funkcjonowała pod nazwą STRABAG Infrastruktura Południe. Zakres działania i obszar obejmujący województwa lubuskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie i małopolskie pozostaną bez zmian. Spółka będzie także nadal zarządzana w niezmienionym składzie – na jej czele jak dotychczas stać będą członkowie zarządu Kurt Schrittwieser oraz Sławomir Sosnowski.

Ujednolicenie marki STRABAG jest częścią europejskiego procesu obejmującego konsolidację w obrębie koncernu oraz propagowanie w nim idei jednolitości i spójności także wizerunkowej. Z polskich ulic i budów, podobnie jak to stało się już na terenie Niemiec zniknie zatem firmująca ją niebiesko żółta szachownica, a zastąpi ją logo STRABAG. Zmienione zostanie także oznakowanie floty, jaką posiadamy w ramach parku maszynkowego. Dla kontrahentów oraz pracowników STRABAG Infrastruktura Południe zmiany te nie będą jednak w żaden sposób odczuwalne – wyjaśnia Wojciech Trojanowski, członek zarządu STRABAG Sp. z o.o.

Koncern STRABAG, w każdym kraju, w którym jest obecny, tworzą spółki sukcesywnie przystępujące do jego struktur. Każda z nich od początku integracji do wspólnego majątku intelektualnego wnosiła wiedzę, doświadczenie i tradycję, na której buduje swoją reputację. Szacunek dla przywiązania do swoich marek, ważny dla pracowników spółek serwisowych, sukcesywnie przechodzących do koncernu, nakazywał przez lata utrzymywać struktury z zachowaniem oryginalnych nazw spółek. Obecnie koncern dąży do ujednolicenia zarówno swojej identyfikacji na rynkach europejskich jak i wewnętrznej obejmującej świadomość marki wewnątrz koncernu.

Zależy nam na tym, by nasi pracownicy mogli w pełni identyfikować się z marką, którą swoją pracą budują od lat. Każda ze spółek, w których pracowali wniosła unikalną wartość, którą cenimy w sposób najwyższy. Przychodzi jednak taki moment, w którym trzeba wejść na pokład i wspólnie sterować łodzią pod nazwą STRABAG. Bo tylko obranie jednego kierunku, precyzyjne nawigowanie i dopłynięcie do celu, oznacza osiągnięcie sukcesu. Dla nas sukces ma dwa wymiary- jeden finansowy, bo wyznacznikiem sukcesu każdej firmy jest jej powodzenie gospodarcze, oraz drugi, – aby firma stała się naszym wspólnym wyzwaniem i wspólnym celem. Mamy takie hasło przewodnie Teams Work – oznaczające siłę zespołu jaki tworzymy. Chcemy by ten zespół stanowił jedność – deklaruje Alfred Watzl, członek zarządu STRABAG sp. z o.o.

Integracja marek należących do koncernu STRABAG w całej Europie odbywa się pod hasłem „Wspólnie stanowimy STRABAG”. W procesie tym uczestniczy kilkanaście spółek głównie z Polski i Niemiec.

STRABAG SE jest europejskim koncernem budowlanym, liderem w zakresie wdrażania innowacyjnych technologii z silnym kapitałem własnym. Działalność STRABAG obejmuje pełen zakres usług budowlanych, wykwalifikowaną kadrę inżynierską, wysokiej jakości materiały budowlane oraz najnowszej generacji park maszynowy. Dzięki temu możliwa jest kompleksowa realizacja inwestycji – terminowo, na najwyższym poziomie pod względem jakości i w najlepszej cenie. STRABAG korzysta z całej gamy usług oferowanych przez wyspecjalizowane spółki koncernowe, które przejmują odpowiedzialność za ich wykonanie, generując w ten sposób wartość dodaną dla swoich Klientów. W 2013 roku przy zatrudnieniu 73 tys. pracowników STRABAG SE osiągnął obroty w wysokości około 14 mld Euro. Koncern rozszerza swoją działalność daleko wykraczającą poza granice Austrii i Niemiec. Za pośrednictwem sieci należących do niego spółek jest obecny w wielu krajach europejskich i coraz częściej reprezentowany na innych kontynentach. Grupa STRABAG jest obecna w Polsce od 1985 roku. Przy zatrudnieniu ok. 5 tys. pracowników, roczne obroty Grupy w 2013 wyniosły blisko 800 mln Euro. Więcej informacji jest dostępnych na www.strabag.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *