Fundament to podstawa – jak wykonać go prawidłowo w domku jednorodzinnym?

Na fundamentach spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji całego domu. To prawda znana nie od dziś. Podobnie jak fakt, że po ukończeniu inwestycji wprowadzenie jakichkolwiek poprawek jest niemożliwe. Dlatego tak ważne jest, by wylać je prawidłowo. Samozagęszczalny beton Lafarge Agilia™ Fundamenty pozwala zrobić to dużo prościej, niż przy użyciu betonu tradycyjnego. Obniża też koszty robocizny i minimalizuje ryzyko popełnienia błędów.

Fundamenty spełniają kilka funkcji. Przede wszystkim opiera się na nich konstrukcja, ale chronią także budynek przed przenikaniem wód gruntowych, zwłaszcza na terenie, gdzie ich poziom jest wysoki lub niestabilny. Ich wykonanie jest kluczowe dla całego budynku, gdyż ciężko jest wykonać naprawy ewentualnych usterek. Gdy fundamenty są wykonane i pokryte izolacją, nie jest możliwe usuniecie błędów popełnionych na etapie ich wznoszenia. Ważne są, więc precyzja na etapie posadowienia budynku i przemyślany dobór materiałów fundamentowych. Pozawala to zaoszczędzić czas oraz pieniądze, a po latach także nerwy, związane z pękającymi ścianami oraz przeciekającą do piwnicy wodą gruntową.

Techniki wykonania fundamentów  
Prace fundamentowe uchodzą za czasochłonne i drogie na tle całego procesu wznoszenia budynku. Rozpoczyna się je od zdjęcia wierzchniej warstwy gruntu i wykonania wykopu na odpowiednią głębokość. Do wykopów często wynajmuje się koparkę, ale ziemię pod ławy wybiera się ręcznie. Głębokość, na jakiej powinien znaleźć się spód fundamentu, zależy od głębokości przemarzania gruntu i wynosi 0,8 – 1,4 m, w zależności od regionu Polski. Tylko lekkie budynki na tzw. gruntach niewysadzinowych, czyli nie zwiększających swojej objętości pod wpływem mrozu (głównie piaskach) można ustawiać płycej – na głębokości 50-60 cm.

Najbardziej typowy fundament domu jednorodzinnego składa się z dwóch części – spodu w postaci ławy fundamentowej oraz ścian fundamentowych, które w domach podpiwniczonych stanowią jednocześnie ściany piwnic. Najbardziej popularne są ławy betonowe, wylewane bezpośrednio do gruntu. Dodatkowo zbroi się je, aby były bardziej odporne na nierównomierne osiadanie gruntu.

Projekt każdego domu określa sposób posadowienia budynku, dostosowując go do obciążeń, jakie budynek będzie przekazywać na fundament oraz do nośności gruntu. Warto jednak pamiętać, że w katalogowych projektach domów, oba te parametry zakłada się na przeciętnym poziomie. Tymczasem rzeczywiste warunki gruntowe na działce mogą odbiegać od przyjętych w projekcie. Jeśli warunki okażą się znacznie gorsze, konieczne będzie dostosowanie do nich fundamentowania budynku.

Są grunty, na których budowa domu jest szczególnie utrudniona, np. działki z przewagą gliny lub torfu. Niebezpieczne są także tzw. grunty nasypowe, powstałe w wyniku działalności człowieka, takie jak hałdy. Dlatego zanim zdecydujemy się na zakup konkretnej działki, warto zlecić badania geotechniczne i sprawdzić, co kryje się pod warstwą humusu. Dobrze jest też porozmawiać z sąsiadami, dowiedzieć się, jakie oni zaobserwowali problemy z posadowieniem budynku, jak wysoko w okolicznych studniach sięga woda, a także czy zdarzają się podtopienia lub zalania piwnic w okolicy.

Uwaga na błędy
Niezależnie od tego czy przy budowie domu mamy do czynienia z łatwym podłożem czy gruntem wymagającym specjalnych materiałów przydatne będą uniwersalne rozwiązania konstrukcyjne i izolacyjne, które łatwo można zastosować przy różnych warunkach terenu. Beton Agilia™ Fundamenty jest właśnie takim innowacyjnym rozwiązaniem technologicznym, które ma – w porównaniu do tradycyjnego betonu – podniesione parametry, m.in. dzięki dużo lepszej przyczepności do zbrojenia i zwiększonej wodoszczelności.

Właściwości Agilia™ Fundamenty gwarantują też szczelne wypełnienie nawet trudno dostępnych miejsc. Jak to możliwe? Dzięki zastosowaniu nowej generacji domieszek polimerowych samozagęszczalny beton Lafarge uzyskuje optymalną płynność.

Ma to szczególne znaczenie, gdyż jednym z błędów popełnianych na budowach jest dodawanie wody do mieszanki, by stała się bardziej płynna i łatwiejsza w aplikacji. Beton z tak rozrzedzonej mieszanki będzie miał obniżone kluczowe parametry: wytrzymałość na ściskanie, wodoszczelność, nasiąkliwość.

Bardzo częstszym błędem podczas fundamentowania jest też niedokładne wypełnienie deskowania oraz nieprecyzyjne wyrównanie powierzchni. Po takich błędach warstwa izolacyjna źle przylega do powierzchni wylanego betonu i niewystarczająco zabezpiecza ławę przed wodami gruntowymi. Przy zastosowaniu betonu Agilia™ nie ma potrzeby wyrównywania jego powierzchni listwami, co z reguły jest uciążliwe i czasochłonne dla ekip wykonawczych.

Czas to pieniądz

Innowacyjność najnowszego produktu Lafarge powoduje, że jego zastosowanie na budowie przeczy stereotypowi wylewania fundamentów – zdecydowanie skraca czas i upraszcza prace budowlane. Produkt jest dostarczany na budowę w betonomieszarce, wylanie może odbyć się bez użycia pompy, bezpośrednio do ław fundamentowych. Płynna mieszanka wypełnia ławy, a zasięg jej swobodnego rozpływu wynosi do 7 m w każdą stronę, czyli szybko i sprawnie możemy wypełnić fundament o długości aż 14 m!

Do rozładunku betonomieszarki wystarczy jedna osoba. Podczas gdy w przypadku tradycyjnego betonu, koniecznych jest trzech pracowników.

Przy zastosowaniu klasycznych betonów konieczne jest też tzw. wibrowanie, czyli odpowietrzanie mieszanki – pozbycie się z jej masy pęcherzyków powietrza, które mogą osłabiać strukturę betonu. Mieszanka betonowa Agilia™ Fundamenty uzyskuje właściwe parametry bez konieczności wibrowania.

Świeżo zabetonowana ława powinna być zabezpieczona przed zbyt szybkim wysychaniem: w tym celu przykrywa się ją folią albo systematycznie polewa wodą, przez co najmniej 7 dni.

Fundamenty domu będą spełniały wszystkie wymagania, gdy będą wykonane dokładnie,
a przede wszystkim zgodnie z zaleceniami geotechnika i projektanta. Pamiętajmy też, że na fundamentach nie wolno oszczędzać. Jeśli nie mamy doświadczenia, lepiej nie podejmować się wykonywania ich samodzielnie i zlecić prace fundamentowe wykwalifikowanej ekipie, która będzie na bieżąco z nowoczesnymi, optymalnymi kosztowo technologiami, dostępnymi na rynku.

Dostępność
Beton Agilia™ Fundamenty dostępny jest w wybranych rejonach Polski: okolice Warszawy, Góry Kalwarii, Poznania i Świętochłowic. Więcej informacji – na stronie www.lafarge.pl

Wypowiedź eksperta:

Agilia™ Fundamenty to rozwiązanie przygotowane do budowy domów jednorodzinnych. Beton jest łatwy w użyciu i ma wysokie paramenty wytrzymałościowe. Dzięki płynnej konsystencji o wiele szczelniej, w porównaniu do tradycyjnego betonu, wypełnia ławy fundamentowe. Jego zastosowanie skraca czas wykonania fundamentów, a technologiczne zaplecze Lafarge gwarantuje najwyższą jakość materiału – mówi Krzysztof Gielnik, Główny Technolog Betonu w Lafarge Kruszywa i Beton.

źródło: PR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *