Domowa instalacja gazowa – jak zadbać o jej bezpieczeństwo?

Z uwagi na właściwości gazu stosowanego jako domowe źródło energii, instalacja rozprowadzająca to paliwo wymaga zachowania największego stopnia bezpieczeństwa zarówno podczas montażu, jak i dalszej eksploatacji. W jaki sposób możemy zadbać o jej bezawaryjność?

Instalacja gazowa jest układem znajdujących się za kurkiem głównym przewodów, mogących przebiegać zarówno na zewnątrz i wewnątrz budynku. Aby zachować najwyższy stopień bezpieczeństwa, układana jest ona z dala od kanałów dymowych, spalinowych, instalacji elektrycznych i wentylowych, a także kotłowni, schronów, szybów windowych i przestrzeni zagrożonych wybuchem – najlepiej w suchych i łatwo dostępnych pomieszczeniach. Gaz doprowadzany jest do budynku mieszkalnego za pomocą umiejscawianych pod ziemią rur. Trafia on do specjalnej, zlokalizowanej w ściennej wnęce skrzynki, w której znajduje się zawór główny, umożliwiający odcięcie dopływu gazu, oraz reduktor, służący do obniżania ciśnienia paliwa – tak, by mogło zasilać urządzenia domowe. W przestrzeni mieszkalnej jest ono rozprowadzane przy pomocy przewodów wykonanych z czarnych rur stalowych lub miedzianych.

Bezpieczeństwo w rękach profesjonalisty

Wśród najpowszechniej stosowanych w przestrzeni domowej urządzeń gazowych wyróżnia się kuchenki, piekarniki, ogrzewacze pomieszczeń i kotły grzewcze. Warto pamiętać, że w przypadku wnętrz takich jak kuchnia i łazienka, łączna moc zainstalowanych w nich sprzętów nie powinna przekraczać 25 kW. W kotłowniach wartość ta określana jest natomiast na 50 kW. We wszystkich pomieszczeniach, w których funkcjonują urządzenia gazowe, ważna jest prawidłowa wentylacja. Jeśli ilość tlenu będzie zbyt mała, podczas procesu spalania będzie wytwarzał się szkodliwy dla ludzkiego organizmu tlenek węgla. Zarówno projektowanie, jak i wykonanie instalacji należy więc powierzyć doświadczonemu specjaliście, który legitymuje się stosownymi uprawnieniami do wykonywania instalacji gazowych oraz zaznajomionemu z obowiązującymi normami prawnymi. Podczas prac zweryfikuje on nie tylko dane techniczne urządzenia i ich dostosowanie do zasilającego gazu, ale również sprawdzi skuteczność działania wentylacji i szczelność instalacji gazowej oraz zapozna domowników z zasadami jej obsługi.

Niezawodność elementów

Decydujące znaczenie dla żywotności i bezpieczeństwa domowej instalacji gazowej mają wysokiej jakości elementy składowe. – Za prawidłowy przepływ paliwa odpowiedzialne są kurki. Wybierając je, należy zwrócić szczególną uwagę na parametry decydujące o ich niezawodności i szczelności – podpowiada Aneta Dziedzina, ekspert Grupy Armatura. – Wysokim poziomem funkcjonalności, a także prostą obsługą wyróżniają się kurki kulowe, wykonane z trwałego mosiądzu. Odcięcie przepływu gazu następuje w wyniku zmiany położenia uchwytu, który reguluje znajdującą się w korpusie kurka kulę – dodaje ekspert. Przy zakupie tego elementu warto zwrócić uwagę, czy posiada on potwierdzające bezpieczeństwo certyfikaty zgodności z normami prawnymi.

O bezpieczeństwie codziennego użytkowania urządzeń gazowych, np. kuchenki, decydują także solidne przyłącza, które doprowadzają paliwo z instalacji do sprzętu. Nowoczesne przewody są produkowane z trwałych materiałów, np. stali kwasoodpornej w nierdzewnym oplocie. Wśród dostępnych na rynku rozwiązań tego typu, wyróżniają się modele, które posiadają specjalne oznaczenie, na bieżąco inforumujące o przepływie gazu. – Żółte strzałki na czerwonym tle sygnalizują zamknięcie przepływu gazu, umożliwiając tym samym bezpieczne odłączenie lub przyłączenie przewodu. Żółta strzałka na zielonym tle informuje natomiast o otwartym przepływie – tłumaczy ekspert Grupy Armatura.

Regularna kontrola i konserwacja

Jednym z działań gwarantujących bezpieczeństwo instalacji gazowej jest regularne sprawdzane jej stanu technicznego, np. w ramach okresowej kontroli budynku. Powinno być ono wykonywane przynajmniej raz do roku przez uprawnione do tego osoby. W celu weryfikacji jej szczelności, dokonuje się pomiarów przy pomocy przyrządów, które określają wielkość wypływu gazu. Na podstawie wyników, specjalista poinformuje nas, czy instalacja jest w pełni sprawna i umożliwia nieograniczone i bezpieczne użytkowanie, czy też cechuje się obniżoną szczelnością i wymaga naprawy w przeciągu najbliższych czterech tygodni. Może okazać się również, że jest całkowicie nieszczelna i konieczne jest jej natychmiastowe wyłączenie z eksploatacji.

Warto pamiętać także, że urządzenia gazowe powinny być regularnie konserwowane. I tym razem kwestię tę należy powierzyć specjaliście, który wyczyści poszczególne urządzenia z osadów, nasmaruje części ruchome, wyreguluje palniki i dokona ogólnej kontroli prawidłowości funkcjonowania.

Reakcja na zagrożenie

– Warto pamiętać, że domowa instalacja gazowa jest bezpieczna, gdy jest eksploatowana zgodnie z przeznaczeniem i rekomendacjami producenta elementów składowych – tłumaczy Aneta Dziedzina, ekspert Grupy Armatura. – Wśród najczęstszych przyczyn przedwczesnego zużycia instalacji i urządzeń wyróżnia się bowiem niewłaściwe użytkowanie, a także źle przeprowadzane wykonawstwo czy też konserwację. Problemem bywa także wykorzystanie niskiej jakości materiałów – dodaje ekspert. Niezgodna z instrukcją eksploatacja instalacji może powodować złe spalanie gazu, a w efekcie – zagrożenie zdrowia lub życia mieszkańców budynku zatruciem czadem. Typowymi objawami zatrucia tlenkiem węgla są: zawroty głowy, nudności, szum w uszach oraz utrata przytomności. W przypadku zauważenia niepokojących symptomów należy bezzwłocznie udzielić domownikowi pomocy, w pierwszej kolejności wynosząc go na świeże powietrze i wzywając pomoc medyczną.

W razie podejrzenia wycieku w pomieszczeniu palnego gazu, zalecana procedura działania obejmuje natomiast zamknięcie kurka głównego, otworzenie okien w celu obniżenia jego stężenia w powietrzu oraz wezwanie pogotowia gazowego. Należy pamiętać również, by w takiej sytuacji nie zapalać ognia oraz nie włączać urządzeń, które mogą powodować iskrzenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *