budowlane24h.plbudowlane24h.pl

Dodaj wpis do katalogu

Idź do katalogu

Regulamin


?>

Nowy zakład marki CREATON – innowacyjność i rozmach technologii

2012-09-21

19 września 2012 roku, w miejscowości Widziszewo, gmina Kościan, położonej ok. 50 km od Poznania, Etex Building Materials Polska należąca do międzynarodowego koncernu Etex Group, otworzyła najbardziej nowoczesną fabrykę ceramiki budowlanej w Europie. Nowy zakład produkcyjny marki CREATON wyprodukuje rocznie kilkadziesiąt milionów sztuk dachówek połaciowych i systemowych. Uzupełnieniem infrastruktury technologicznej będzie specjalistyczny zakład eksploatacji gliny o wyjątkowych właściwościach, pozwalający wzbogacić dotychczasową ofertę spółki o nowy asortyment i skomplikowane kształtki dachowe. Najnowsza inwestycja firmy Etex Building Materials Polska w województwie wielkopolskim stwarza doskonałe perspektywy rozwoju zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i całego regionu.

Optymalna lokalizacja

Region wielkopolski z roku na rok zwiększa ilość realizowanych przedsięwzięć gospodarczych. Korzystne uwarunkowanie terenu, bogata baza surowców naturalnych, doskonale przygotowane zaplecze logistyczno - techniczne oraz polityka inwestycyjna gmin, ukierunkowana na rozwój województwa, zwróciły uwagę również marki CREATON.

Kluczowe znaczenie w wyborze lokalizacji dla nowej fabryki miała przede wszystkim doskonała jakość surowca, czyli gliny. Dodatkowym argumentem, przemawiającym za wyborem Widziszewa, był fakt, że gmina Kościan, w której wybudowano zakład produkcyjny dachówek CREATON, usytuowana jest w bliskiej odległości od Poznania oraz w pobliżu drogi krajowej nr 5, która stanowi ważny szlak komunikacyjny między województwem dolnośląskim a wielkopolskim.

Istotnym ułatwieniem dla firmy Etex Building Materials Polska, właściciela marki CREATON, było także zaangażowanie władz gminy Kościan i Śmigiel, oferujących atrakcyjne warunki inwestycyjne przedsięwzięcia. Pierwsze działania zmierzające do uruchomienia w Polsce produkcji dachówek ceramicznych podjęto już w styczniu 2008 r. Spółka Creaton Polska rozpoczęła wówczas starania o rozszerzenie obszaru Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest – Park” Sp. z o. o. i objęcie jej granicami terenów pod budowę nowego zakładu produkcyjnego. „Realizowana przez ostatnie dwa lata inwestycja jest elementem konsekwentnie wdrażanej polityki Etex Group. Otwartość na ciągły rozwój technologiczny, wysoka jakość wyrobów, a także umiejętność skutecznego wyróżnienia się na rynku umożliwiły marce CREATON ugruntowanie pozycji zarówno za granicą, jak i w Polsce. Od 2009 roku, po przejęciu od Creaton AG z siedzibą w Niemczech wyłączności na dystrybucję dachówek ceramicznych marki Creaton, Pfleiderer, Trost i Meindl na rynku polskim, nasza firma wyraźnie zwiększyła swoje obroty. Aby działać na jeszcze większą skalę, konieczne było przeobrażenie spółki handlowej w przedsiębiorstwo, posiadające własny, efektywny zakład produkcyjny. Nowo wybudowana fabryka w Widziszewie, dzięki zastosowaniu opatentowanych metod produkcji umożliwi poszerzenie dotychczasowego asortymentu, który z pewnością spełni oczekiwania naszych klientów” – tak powody wybudowania nowego zakładu w Widziszewie uzasadnia Wim Messiaen, dyrektor zarządzający firmy Etex Building Materials Polska Sp. z o. o.

Imponujące zaplecze technologiczne

Realizację nowej fabryki w Widziszewie rozpoczęto wiosną 2011 roku. Na działce o powierzchni kilkudziesięciu hektarów, zaledwie w przeciągu roku wybudowano budynek głównej hali obejmujący część przygotowawczą wraz z odstojnikiem surowca, halę produkcyjną oraz część administracyjno-socjalną. O rozmachu inwestycji świadczy zadaszona, ponad 3 hektarowa, powierzchnia fabryki oraz zabudowany teren o powierzchni kilkunastu hektarów. Nieodłącznym elementem zrealizowanego projektu jest również, usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie fabryki, zakład eksploatacji gliny stworzony specjalnie na potrzeby produkcyjne marki CREATON. W celu zabezpieczenia odpowiedniej ilości gliny do produkcji, spółka wykupiła lokalne złoże, które zabezpieczy surowiec na kilkadziesiąt lat produkcji.

Obiecujące perspektywy rozwoju

Fabryka w Widziszewie specjalizuje się głównie w wytwarzaniu dachówek ceramicznych i dachówek systemowych. Dotychczasowa oferta produktowa zostanie poszerzona o dwa nowe modele dachówek zakładkowych, opracowanych wyłącznie dla polskich odbiorców preferujących klasyczną architekturę i niezawodną jakość. „Nowa fabryka dachówek CREATON wyposażona została w innowacyjne maszyny, które spełniają najwyższe europejskie standardy. Dachówkę, która zostanie tam wyprodukowana, zaprojektowano specjalnie z uwzględnieniem panujących w Polsce warunków klimatycznych, dlatego też odpowiednio wyprofilowane zamki zapewnią wysoką szczelność dachówek. Decydując się na gamę kolorystyczną dachówki, opieraliśmy się na tradycjach architektonicznych, które przez lata spotykały się z uznaniem polskich inwestorów. Innowacyjny zakład w Widziszewie będzie w stanie wyprodukować rocznie kilkadziesiąt milionów sztuk dachówek połaciowych i systemowych. W połączeniu z wolumenem produkcji pozostałych dwóch fabryk, należących do marki EURONIT, będzie to ilość, która znacząco umocni pozycję firmy i pozwoli pretendować jej do miana potentata branży” – prognozuje Wim Messiaen, dyrektor zarządzający firmy Etex Building Materials Polska Sp. z o.o.

Nowy zakład to też nowe miejsca pracy. Fabryka dachówek ceramicznych zagwarantuje posadę ponad 160 osobom. Zgodnie z zapewnieniem dyrekcji, poziom zatrudnienia nowych pracowników będzie rósł w miarę dalszego rozwoju firmy. Korzyści z realizacji projektu odczują także gminy Kościan i Śmigiel oraz lokalni kooperanci. Wyraźny rozwój infrastruktury z pewnością zwiększy atrakcyjność regionu wielkopolskiego w ocenie inwestorów z wielu branż.

Siła postępu w zgodzie z naturą

Etex Building Materials Polska jest firmą społecznie odpowiedzialną, która umiejętnie łączy działania ekonomiczne i proekologiczne. Zarządzanie jakością i ochroną środowiska od lat stanowią stały element wizerunku Etex Group. Polityka ta jest konsekwentnie realizowana we wszystkich oddziałach koncernu. Z tego względu maszyny i urządzenia stosowane w nowej fabryce firmy w Widziszewie odpowiadają standardom Unii Europejskiej. Zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju firma Etex Building Materials Polska kładzie nacisk na racjonalne korzystanie z zasobów środowiska. Świadomość wpływu przemysłu na otoczenie stała się motywatorem do unowocześnienia zarówno procesu produkcji, jak i rodzaju materiałów wykorzystywanych w zakładzie w Widziszewie. W pełni innowacyjna metoda suszenia dachówek, bazująca na nowo opracowanej generacji sześciokanałowych suszarni rolkowych, pozwala na osiągnięcie wymiernych efektów ekologicznych. Przy jej wykorzystaniu zmniejszeniu ulega zużycie energii, a co za tym idzie - ograniczenie wydatku energetycznego na jednostkę produktu i zminimalizowanie zużycia paliw gazowych i emisji dwutlenku węgla. Nowatorskim rozwiązaniem, jakie zostało wprowadzone w nowo wybudowanym zakładzie, jest także recykling opakowań umożliwiający w 100 % ponowne użytkowanie. Nie bez znaczenie dla środowiska jest też 50-letnia gwarancja, jaką daje na swoje wyroby marka CREATON, w oparciu o wielokrotnie przeprowadzane testy mrozoodporności i 500 prób zamrażania.

Zrewolucjonizowana produkcja w poszanowaniu natury

Marka CREATON korzysta z najbardziej innowacyjnych światowych technologii. Implementacja i wdrożenie ich do produkcji znacząco wpłynęły na jakościowe ulepszenie oferowanych odbiorcom produktów. Jednym z opatentowanych sposobów wytwarzania dachówek ceramicznych, zastosowanych w fabryce w Widziszewie, jest technika suszenia uformowanych dachówek od wilgotności 22-24 % wagi do wilgotności poniżej 2% wagi. Metoda ta bazuje na wykorzystaniu nowo opracowanej generacji sześciokanałowych suszarni rolkowych, która zapewnia optymalne suszenie dachówek. Umożliwia to wyeliminowanie wad fabrycznych dyskwalifikujących z dalszej obróbki lub też uszczerbków ujawniających się dopiero po wypaleniu dachówek. Tradycyjny proces suszenia realizowany jest poprzez ciągłe sterowanie zmianą temperatury i wilgotności medium suszącego oraz regulację szybkości i kierunków przepływu medium suszącego przez komorę suszarni. W dotychczas wykorzystywanych rozwiązaniach kontrola tych parametrów i przebiegu procesu suszenia jest praktycznie niemożliwa, a odpowiednie efekty suszenia uzyskuje się głównie poprzez przedłużenie czasu trwania procesu. Wprowadzenie w nowym zakładzie dachówek ceramicznych generacji sześciokanałowych suszarni rolkowych jest przełomem technologicznym, rozwiązaniem niestosowanym do tej pory w żadnej fabryce na świecie. Innowacyjny zakład w Widziszewie, dzięki wdrożeniu tak nowoczesnych technologii umożliwia osiągnięcie satysfakcjonujących efektów produkcji przy skróconym czasie suszenia, zmniejszonym wydatku energetycznym na jednostkę produktu, obniżeniu kosztów inwestycyjnych, a także ograniczeniu zużycia paliw gazowych oraz obniżeniu emisji CO2.

Nowe produkty na jeszcze wyższym poziomie

Sukces firmy Etex Building Materials Polska to przede wszystkim konsekwencja ciągłego podnoszenia innowacyjności produktów i stałe ukierunkowanie na zastosowanie nowoczesnych technologii. Poddany ciągłej analizie czystości surowce pozbawione są zawartość kadmu, ołowiu i selenu. Szeroka oferta produktowa materiałów budowlanych Etex Building Materials Polska obejmuje przede wszystkim pokrycia dachowe cementowe i ceramiczne, płyty elewacyjne, włóknocementowe i ceramiczne. W nowo wybudowanym zakładzie produkcyjnym w Widziszewie wytwarzane będą dachówki zakładkowe Titania i Maxima, charakteryzujące się opatentowanym przez markę CREATON systemem odprowadzania wilgoci. Dzięki wystającym mostkom bocznym, uzyskanym przy zastosowaniu tzw. „techniki labiryntowej”, dach pokryty dachówką zakładkową staje się niezwykle szczelny i odporny na wnikanie i odkładanie się zanieczyszczeń. Imponująca paleta kolorów pozwala uzyskać połaci dachowej wyjątkowy wygląd, podnosząc walory zarówno obiektów nowo budowanych, remontowanych, jak i zabytkowych.

Zakład produkcyjny w Widziszewie znacząco wzmacnia pozycję Etex Building Materials Polska na rynku pokryć dachowych. Istniejące od kilku lat pozostałe dwie fabryki, w północnej i południowej Polsce, ukierunkowane są bowiem przede wszystkim na wytwarzanie dachówek cementowych. Nowo otwarty zakład, produkujący dachówki ceramiczne, w środkowo-zachodniej części kraju pozwoli firmie Creaton stać się niekwestionowanym liderem na polskim rynku. Dzięki zrealizowanej inwestycji i optymalnemu rozlokowaniu fabryk Grupa Etex Building Materials Polska oferować będzie pełną gamę wytwarzanych lokalnie produktów najwyższej jakości.

Powstanie nowego zakładu produkcyjnego marki CREATON to doskonały przykład rozwoju i konsekwentnego budowania wizerunku nowoczesnej firmy za granicą i na rynku krajowym. Umiejętne łączenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz wykorzystanie potencjału regionu wielkopolskiego pozwolą urzeczywistnić misję Etex Building Materials Polska, wyrażającą się w przekonaniu, że w symbiozie z naturą można tworzyć wyjątkowe produkty, inspirujące do kreowania ponadczasowych aranżacji.

www.creaton.pl


Etex Building Materials Polska sp. z o.o. powstała w 2011 roku, z połączenia trzech firm: Creaton Polska Creaton Polska Sp. z o.o., dystrybutora dachówek ceramicznych na polskim rynku, Euronit Sp. z o.o., producenta dachówek cementowych oraz EBM Poland Sp. z o.o., firmy outsourcingowej obsługującej pozostałe spółki. Firma należy do międzynarodowego koncernu Etex Group założonego w 1905 roku w Belgii. Głównym obszarem działalności EBM Polska sp. z o.o. jest produkcja i dystrybucja dachówek ceramicznych oraz cementowych na polskim rynku. Po ponad dziesięciu latach dynamicznego rozwoju firma zajmuje silną pozycję w segmencie dachówek ceramicznych i cementowych.

Etex Group to międzynarodowy koncern przemysłowy, który produkuje i sprzedaje materiały budowlane. Jego cztery podstawowe dziedziny biznesu to: płyty elewacyjne i budowlane z włóknocementu i gipsu, pokrycia dachowe, płyty ognioochronne i izolacyjne oraz płytki ceramiczne. Z ponad 17.000 pracownikami pracującymi w 121 zakładach produkcyjnych w 44 krajach, z rocznym obrotem ponad 3 mld euro, Etex Group jest międzynarodowym graczem na rynku zrównoważonych rozwiązań budowlanych. Więcej informacji: www.etexgroup.com. W Polsce Etex Group jest reprezentowany przez 3 firmy:

  • Etex Building Materials Polska sp. z o.o. - pokrycia dachowe i materiały elewacyjne, obroty 50 mln EUR, 3 zakłady produkcyjnych, 270 pracowników

• Siniat – systemy suchej zabudowy, 60 mln EUR obrotów, 3 zakłady produkcyjne, 280 pracowników
• Promat TOP sp. z o.o. – systemy biernej ochrony przeciwpożarowej i izolacji termicznej, 11 mln EUR obrotów, firma handlowa, 40 pracowników

PR

Dodaj do:   Dodaj do gwar   Dodaj do linkr   Dodaj do del.icio.us   Dodaj do wykop

Etex Group Etex Building Materials Polska CREATON dachówki informacje budowlane

Zobacz także...

Dobra hurtownia na wagę złota, czyli dlaczego kontakt ze specjalistą ma kluczowe znaczenie?

2016-12-06

Dobra hurtownia na wagę złota, czyli dlaczego kontakt ze specjalistą ma kluczowe znaczenie?

W dobie sprzedaży internetowej mogłoby się wydawać, że sprzedaż tradycyjna odchodzi w zapomnienie – zwłaszcza w kontekście wygody, szybkości realizacji zamówienia czy ogólnego trendu przenoszenia wszelkiej aktywności w sferę on-line. Jednak aktualna sytuacja hurtowni budowlanych wskazuje na coś zupełnie innego. Dlaczego klienci wolą zakupy w sklepach stacjonarnych? więcej...

Polak buduje dom tradycyjnie – Raport o budowie domów w 2015 roku

2016-04-19

Polak buduje dom tradycyjnie – Raport o budowie domów w 2015 roku

Średni, murowany dom na wsi, za mniej niż pół miliona, zbudowany na kredyt, jako spełnienie marzeń. Taki jest statystyczny polski dom, według Oferteo.pl. Badania portalu podsumowujące rok 2015 pokazują, że większość trendów trzyma się mocno od lat, a nowinki są jeszcze mało popularne. więcej...

Energooszczędność i styl – jak to połączyć?

2016-02-03

Energooszczędność i styl – jak to połączyć?

Standardy budownictwa energooszczędnego dyktowane normami prawa unijnego i polskiego w dużym stopniu determinują założenia projektowe, a w konsekwencji wygląd inwestycji. Wbrew obiegowym opiniom forma jednorodzinnego domu niskoenergetycznego nie musi odbiegać od tradycyjnych modeli. Jak zatem może wyglądać energooszczędny dom przyszłości? więcej...

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych już weszła w życie

2016-02-02

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych już weszła w życie

Od 1 stycznia br. funkcjonują zapisy nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych. Wprowadza ona m.in. nowe zasady oceny technicznej i publikowanie wyników kontroli wyrobów przez GUNB. Jak nowe przepisy wpłyną na branżę? więcej...

Modułowa mobilność w biznesie

2015-10-28

Modułowa mobilność w biznesie

Realizacja projektu w kilka tygodni oraz elastyczność inwestycji dla potrzeb klienta. To tylko część z wielu zalet budownictwa modułowego. Jest to rozwiązanie mobilne, które coraz częściej wykorzystuje się w nowoczesnej przestrzeni biurowej, sportowej, artystycznej czy nawet w szkolnictwie. więcej...