Firma Armstrong znalazła się w gronie członków Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (Polish Green Building Council). PLGBC jest organizacją pozarządową, której celem jest działalność w zakresie ochrony zdrowia i środowiska naturalnego poprzez promowanie budownictwa ekologicznego w Polsce

Armstrong, czołowy producent sufitów podwieszanych na świecie, od ponad 150 lat wspiera, promuje i aktywnie uczestniczy w wielu przedsięwzięciach proekologicznych na całym świecie. Już w XIX wieku firma była prekursorem w dziedzinie ochrony środowiska, ponieważ jako pierwsza opracowała proces odzyskiwania odpadów korkowych, dzięki czemu powstał produkt znany dziś jako linoleum. Nawiązując do tych tradycji, przedsiębiorstwo prowadzi obecnie działalność ekologiczną zakrojoną na szeroką skalę.

Przejawia się ona zarówno
w strategii budowania i użytkowania siedzib firmy, w pracy jej fabryk, jak i w sposobie wytwarzania samych produktów. Podstawowe działania polegają m.in. na zmniejszeniu negatywnego oddziaływania na środowisko w czterech obszarach: energii, gazów cieplarnianych, wody oraz lasów. W każdej z tych dziedzin Armstrong może się pochwalić świetnymi wynikami. Ochrona środowiska jest niezwykle istotnym czynnikiem na wszystkich etapach pracy firmy: od projektu, przez fazę produkcji i montaż, aż po utylizację zniszczonych wyrobów.


W gronie zielonych firm   
Dziś firma Armstrong stała się jednym z członków Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC), które wspiera i promuje zasady Światowego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego w zakresie koncepcji zrównoważonego rozwoju budownictwa. Dzięki działalności Stowarzyszenia i podmiotów członkowskich oraz wdrażaniu zasad potrójnej odpowiedzialności (środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej), poprawia się jakość życia społeczeństwa na świecie, między innymi poprzez zmniejszenie szkodliwego wpływu budownictwa na środowisko, dzięki ograniczeniu zużycia zasobów naturalnych.
 
Polityka proekologiczna firmy Armstrong
Firma Armstrong była pionierem działań proekologicznych już w 1860 roku. Od tego czasu pozostaje stale zaangażowana w programy i produkty przyjazne dla środowiska naturalnego. Ponad sto lat temu firma Armstrong opracowała proces odzyskiwania odpadów korkowych, którego końcowym efektem było wprowadzenie na rynek produktu znanego obecnie jako linoleum. Płyty sufitowe produkowane przez Armstrong zawierają aż do 70% surowców pochodzących z odzysku. W 1999 roku jako pierwsza w branży wprowadziła program powtórnego przetwarzania komponentów sufitów podwieszanych. Do chwili obecnej na całym świecie powtórnemu przetworzeniu poddanych zostało ponad 8 mln m2 zużytych materiałów sufitowych. To oznacza, że ponad 40 tysięcy ton odpadów budowlanych nie trafiło na wysypiska śmieci.


Redukcja emisji gazów
Jak bardzo zmniejszyłaby się ilość dwutlenku węgla w atmosferze, gdyby z dróg zniknęło prawie 25 tysięcy samochodów? O ponad 120 milionów kilogramów. Taka była redukcja emisji CO2 osiągnięta przez firmę Armstrong w ciągu zaledwie jednego roku.

Energooszczędność
Program recyklingu sufitów zaoszczędził jak dotąd ilość energii, która wystarczyłaby dla standardowego gospodarstwa domowego na trzy lata (45 mmln kWh). Główna siedziba firmy Armstrong w Lancester, w Pensylwanii (USA) w 75% jest napędzana energią wiatrową. W 2007 roku budynek uzyskał najbardziej prestiżowy certyfikat – certyfikat Platynowego Budynku LEED-EB (dla budynku istniejącego) – najwyższą i najtrudniejszą do uzyskania ocenę.


Troska o wodę
Jednym z ekologicznych celów firmy Armstrong jest również efektywność wykorzystywania wody i minimalizowanie jej zużycia. Użyta w procesie produkcji woda jest zatem ponownie przetwarzana. Dla przykładu, fabryka w Australii gromadzi i wykorzystuje wodę deszczową, co rocznie pozwala zaoszczędzić 600 000 litrów.


Dbałość o lasy
W 2008 roku firma Armstrong posadziła w USA więcej drzew niż wykorzystała do realizacji rocznej produkcji. Ogranicza też zużycie papieru poprzez optymalizowanie opakowań tak, by były wytwarzane z jak najmniejszej ilości materiału, ale skutecznie chroniły produkty. Wyeliminowanie samoprzylepnych etykiet zaowocowało dodatkową oszczędnością papieru i kleju – obecnie nadruk nanoszony jest bezpośrednio na karton.


Badania i rozwój
Ochrona środowiska w firmie Armstrong to nie tylko wtórne przetwarzanie odpadów, mniejsze zużycie wody i papieru czy redukcja emisji szkodliwych gazów. Przedsiębiorstwo podejmuje też szereg innych działań proekologicznych, m.in. inwestuje w sektor badawczo-rozwojowy. Dzięki temu powstają rozwiązania innowacyjne, o mniejszej szkodliwości dla środowiska. Jednym z nich jest zastosowanie surowców, które mogą zastąpić urządzenia elektryczne ze względu na swoje naturalne właściwości.     

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *