Zarządzanie nieruchomościami i planowanie przestrzeni użytkowych 30 sierpnia w Warszawie Centrum Konferencyjne Atrium

Zarządzanie nieruchomościami jest umiejętnością łączenia takich elementów jak ludzka praca, nowoczesne technologie i procesy zarządzania.

Głos zabierze:

 • Sabina Augustynowicz – Redaktor Naczelny, Miesięcznik Administrator, portal Administrator24.info

 • Joanna Kozarzewska – Business Unit Manager, HRK Real Estate & Construction

 • Prof. nadzw. AGH dr hab. inż. Jerzy Mikulik – Polski Komitet Normalizacyjny


Patronat Honorowy:
Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami i Polski Komitet Normalizacyjny oraz Mazowieckie Stowarzyszenie Gospodarki Nieruchomościami „SPECJAL”

Więcej informacji>>>


Zagadnienia tematyczne konferencji:

Narzędzia informatyczne wspierające procesy biznesowe przedsiębiorstw w kontekście obsługi nieruchomości:

 • zarządzanie środkami trwałymi (oprogramowanie do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, zarządzania materiałowego i zarządzania zasobami/sprzętem oraz usprawniające wykonywanie zamówień produkcyjnych, zamówień zakupu oraz procesy utrzymania ruchu)

 • zarządzanie wynikami działalności (narzędzia do zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa, planowania, opracowywania budżetu, konsolidacji finansowej, składania raportów i wykonywania analiz, budowanie strategii biznesowych, budżetów i działań operacyjnych)

 • zarządzanie finansami (rozwiązania do zarządzania finansami i planowania budżetu przedsiębiorstwa, systemy księgowe, zarządzanie czynszem, opłatami, kosztami)

 • zarządzanie zasobami ludzkimi (systemy do zarządzania zasobami ludzkimi )

 • zarządzanie łańcuchem dostaw, obsługa floty samochodowej firm, prowadzeniu parkingu

 • zarządzanie usługami telekomunikacyjnymi

 • zarządzanie najmem

 • planowanie udogodnień w cyklu życie nieruchomości oraz zarządzanie jakością i niezawodnością udogodnień

 • systemy utrzymania obiektów i urządzeń – technologie budynkowe

 • zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwo budynku

 • outsourcing (ekonomiczny, techniczny, infrastrukturalny)

 • green building – zielony wymiar funkcjonowania obiektów

Grupa docelowa:

 • osoby profesjonalnie zajmujące się gospodarowaniem budynkami, chcące rozszerzyć swoją wiedzę na temat zarządzania udogodnieniami w budynkach oraz poznać dostępne rozwiązania

 • osoby odpowiedzialne za eksploatację, utrzymanie i wykonywanie remontów instalacji technicznych w budynkach.

 • dyrektorzy techniczni, osoby odpowiedzialne za informatyczne systemy zarządzania, systemy alarmowe i bezpieczeństwo, instalacje, urządzenia automatyki w budynku

 • właściciele nieruchomości, developerzy, dyrektorzy administracyjni, facility managerowie, property, managerowie, office managerowie, project managerowie, zarządcy nieruchomości komercyjnych

 • architekci, developerzy, inżynierowie i projektanci w tym: zarządcy budynków, inwestorzy, developerzy, rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy w handlu nieruchomościami, specjaliści z zakresu gospodarki przestrzennej, technicy

 • przedstawiciele funduszy inwestycyjnych

 • przedstawiciele firm zarządzających obiektami komercyjnymi

 • konsultanci ds. nieruchomości

 • osoby reprezentujące pojedyncze biurowce i portfele nieruchomości biurowych, centra handlowe, centra magazynowe i logistyczne, szpitale, przedsiębiorstwa produkcyjne,

 • przedstawiciele spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Dla ww. osób konferencja jest bezpłatna!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *