Szeroki wybór produktów, usług i rozwiązań stosowanych w infrastrukturze miejskiej i drogowej przedstawi 115 wystawców z Polski i zagranicy podczas rozpoczynających się 15 listopada IX Targów Infrastruktura 2011. Obok wszechstronnego katalogu ofert dla branży budowlanej na zwiedzających czeka bogaty program konferencji i seminariów tworzony przy wsparciu instytucji rządowych i samorządowych oraz kluczowych organizacji branżowych. IX Międzynarodowe Targi Infrastruktury Miejskiej i Drogowej Infrastruktura 2011 odbędą się w dniach 15-17 listopada w Centrum MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie. Wstęp na targi jest bezpłatny po dokonaniu rejestracji na www.infrastruktura.info/rejestracja lub na miejscu podczas wydarzenia. Honorowy patronat nad tegoroczną edycją wydarzenia objęli Minister Infrastruktury, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy oraz Sejmowa Komisja Infrastruktury. Patronem merytorycznym targów jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

– Już po raz dziewiąty organizujemy Targi Infrastruktura, które stanowią wyjątkową platformę publiczno-prywatnego dialogu dotyczącego inwestycji i realizacji projektów z zakresu infrastruktury miejskiej i drogowej. Przez trzy dni wydarzenia gościć będziemy przedstawicieli branży, inwestorów, reprezentantów władz i  instytucji państwowych oraz samorządowych. Tutaj nasi Goście  mogą poznać różnorodne, sprawdzone rozwiązania infrastrukturalne, analizować wspólnie z ekspertami możliwości ich wdrożenia w konkretnych przypadkach i poszukiwać partnerów do realizacji projektów budowlanych. Targi będą też okazją, by zgłębić wiedzę na tematy związane z infrastrukturą w trakcie licznych konferencji i seminariów przygotowywanych we współpracy z renomowanymi instytucjami i  organizacjami branżowymi. Zachęcam więc do udziału w Targach Infrastruktura i  skorzystania z wszechstronnych możliwości, które stwarza to wydarzenie – mówi Urszula Potęga, prezes zarządu MT Targi, organizatora Targów Infrastruktura.

Infrastruktura od A do Z na stoiskach

Przez trzy dni Targów Infrastruktura 2011 na stoiskach zaprezentowane zostaną różnorodne oferty firm wykonawczych i usługowych, producentów i dystrybutorów maszyn i urządzeń budowlanych, kruszyw czy surowców wykorzystywanych do budowy dróg i autostrad. Nie zabraknie propozycji dostawców rozwiązań, technologii i osprzętu z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania ruchem drogowym, a nawet ofert projektantów i firm zajmujących się architekturą zieleni oraz wyposażeniem obiektów użyteczności publicznej.

Ekspercki program merytoryczny

W trakcie konferencji i debat towarzyszących targom eksperci poruszą wiele tematów nurtujących aktualnie branżę. Ministerstwo Infrastruktury – Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad zorganizuje Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – „Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej: kto, co, kiedy, jak, dlaczego?” Ponadto po raz pierwszy w Polsce odbędzie się Salon Kolei Dużych Prędkości wraz z konferencją promujący budowę szybkich kolei w naszym kraju. Zwiedzający targi będą mogli uczestniczyć również w seminarium Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa „Realizacja robót budowlanych finansowanych ze środków publicznych”. W trakcie tegorocznej edycji targów zorganizowane zostanie też Forum Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy „Zarządzanie drogami – nowe wyzwania” oraz II Forum Moja Innowacja 2011 moderowane przez prof. Dariusza Sybilskiego. Ponadto zaprezentowane zostaną rezultaty nowatorskiego projektu „Aktywne Inteligentne Bariery Drogowe i Mostowe” realizowanego przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, który przygotuje również seminarium „Nowe metody diagnostyki nawierzchni dróg”. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP zorganizuje seminarium „Zachowanie standardów bezpieczeństwa pracy przy budowie dróg i mostów, dobre praktyki bhp”, a firma Inframedia – debatę „Infrastruktura ponad podziałami”. Będą w niej uczestniczyć przedstawiciele parlamentu. Z kolei firma EKOTECH-Centrum przygotuje spotkanie „Zielona geotechnika”.

Konkurs o Nagrodę Ministra Infrastruktury

W ramach tegorocznej edycji targów wystawcy mogą zawalczyć o Grand Prix Ministra Infrastruktury w konkursie na Najlepszy Produkt IX Międzynarodowych Targów Infrastruktury Miejskiej i Drogowej Infrastruktura 2011. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w kategoriach: inwestycje infrastrukturalne, bezpieczeństwo ruchu drogowego, maszyny i sprzęt budowlany, materiały i surowce dla budownictwa drogowego, technologia oraz wyposażenie drogi i obiektów użyteczności publicznej. Najlepszych wykonawców czy producentów wyłoni jury, w którego skład wejdą przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury.

Partnerzy Targów Infrastruktura 2011

Targi Infrastruktura 2011 zostały przygotowane merytorycznie we współpracy z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego, Instytutem Badawczym Dróg i Mostów, Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa, Polskim Stowarzyszeniem Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Stowarzyszeniem Inteligentne Systemy Transportowe ITS Polska, Polskim Kongresem Drogowym, Unią Metropolii Polskich, Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Województw RP.

Więcej informacji o Targach Infrastruktura 2011 znajduje się na stronie www.infrastruktura.info.

***

Międzynarodowe Targi Infrastruktury Miejskiej i Drogowej INFRASTRUKTURA są organizowane we współpracy z instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz czołowymi organizacjami branżowymi. Targi Infrastruktura gromadzą zarządców dróg miejskich, powiatowych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz inwestorów branżowych z Polski i zagranicy, reprezentantów firm wykonawczych, projektowych i konsultingowych oraz przedstawicieli instytutów badawczych i uczelni. Targi Infrastruktura stanowią platformę do poznania rozwiązań stosowanych w budowie i modernizacji obiektów infrastrukturalnych oraz do nawiązania bezpośrednich kontaktów z podmiotami oferującymi produkty i usługi w tym zakresie.

Tradycje Targów Infrastruktura sięgają 1995 r. Do 2002 r. były organizowane przez MT Polska pod nazwą Roads and Traffic Poland, a w kolejnych latach odbywały się już jako Międzynarodowe Targi Infrastruktury Miejskiej i Drogowej INFRASTRUKTURA. Od 2009 roku organizowane są w nowoczesnym Centrum Targowo-Kongresowym przy ul. Marsa 56C w Warszawie przez należącą do Grupy MT Polska spółkę MT Targi.

MT Targi są największym operatorem targowym w Warszawie i jednym z czołowych organizatorów imprez wystawienniczych w Polsce. Spółka należy do Grupy MT Polska i odpowiada za kompleksową obsługę i przygotowanie imprez targowych. Organizuje również najważniejsze wydarzenia targowe w Polsce dla różnych branż, m. in. EuroLab, EuroGastro, Lato, TT Warsaw, Event, WorldHotel i in.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *