Remonty domu, mieszkania, altany lub innych budynków wymagają pewnych nakładów finansowych. Czasami są to kwoty, które możemy wygospodarować w naszym budżecie domowym, ale czasami bieżące wydatki są większe niż nasze możliwości finansowe. Wówczas pożyczamy – z banku lub od znajomych i rodziny. Artykuł ten przedstawia jeszcze inną możliwość sfinansowania naszego remontu – pożyczki społecznościowe, albo inaczej pożyczki między lud¼mi. Logujesz się w serwisie, przechodzisz procedurę weryfikacyjną i możesz pożyczać pieniądze. Możesz pożyczać środki finansowe komuś i stajesz się wtedy inwestorem, który zarabia więcej niż na lokacie bankowej, a często też więcej niż w funduszach inwestycyjnych. Możesz też pożyczać pieniądze od innych uczestników, uzyskując często stopę procentową niższą niż uzyskałbyś w banku.

  • Jak mogę zainwestować pieniądze lub otrzymać pożyczkę?

Platforma pożyczkowa Smava skupia wokół siebie i kontaktuje ze sobą dwie grupy uczestników – są to pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy. Platforma działa na zasadzie aukcji internetowych (jak np. allegro) tyle, że zamiast kupna sprzedaży produktów aukcje dotyczą udzielania (inwestycje) i otrzymywania pożyczek. Ludzie mający wolne środki finansowe mogą pożyczyć je innym, dokonującym tym samym inwestycji z określonym procentem zwrotu, często w okolicach 20%, co znacznie przewyższa standardowe oferty lokat w bankach. Z drugiej strony występują Ci, którzy potrzebują pieniędzy w ramach pożyczki na sfinansowanie określonego celu, ściśle sprecyzowanego w opisie aukcji. Pożyczkodawca sam wybiera pożyczkobiorców, a także sam decyduje o wysokości kwot, które chce pożyczyć. Z reguły większe pożyczki składają się z wielu ofert mniejszych kwot, czyli kilku inwestorów pożycza pieniądze jednemu pożyczkobiorcy (inwestorem jest tutaj każdy, który pożycza komuś innemu chociaż 100zł). Podsumowując, inwestorzy, czyli pożyczkodawcy mają szansę uzyskać większą stopę zwrotu niż w przypadku lokat bankowych czy funduszy inwestycyjnych, a pożyczkobiorcy mogą otrzymać pożyczkę na warunkach lepszych niż zaoferowałby im bank. W systemie pożyczek bezpośrednich, różnica między oprocentowaniem lokaty bankowej i kredytu dzielona jest między pożyczkodawcę, a pożyczkobiorcę w rezultacie czego wszyscy uzyskują korzyść (no może z wyjątkiem banków, dla których system pożyczek bezpośrednich może stać się z czasem poważnym zagrożeniem).


  • Bezpieczeństwo pożyczek i inwestycji w Smava

Zacznijmy od tego, że ani pożyczkodawca, ani tym bardziej pożyczkobiorca, nie są anonimowymi osobami dla Smava i biorąc udział w aukcji pożyczkowej podlegają przepisom prawa w sposób pełny. Aby zostać uczestnikiem Smava należy najpierw pomyślnie przejść proces weryfikacyjny (adres zamieszkania, konto bankowe, miejsce pracy), co wiąże się z przesłaniem kopii dowodu i dalszym potwierdzeniem swojej rejestracji. Aby móc starać się o pożyczkę uzyskiwaną od innych uczestników, firma Smava szczegółowo sprawdza naszą zdolność i historię kredytową i nadaje określoną klasę ratingową. Portal Smava gwarantuje pełną i zgodną z ustawą ochronę danych osobowych swoich użytkowników, co oznacza, że nikt poza Smava nie ma do nich dostępu, nawet biorący udział w bezpośredniej aukcji pożyczki – pożyczkodawca i pożyczkobiorca. Wybierając sobie dowolną nazwę użytkownika chronisz swoją tożsamość i pozostajesz anonimowy dla innych użytkowników. Serwis zapewnia także w pełni bezpieczną obsługę wykonywanych akcji na stronie www, zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa. I co chyba najważniejsze, to nie Ty martwisz się o dłużników, którzy z jakiś przyczyn nie spłacają swojego zadłużenia. Smava w pełni wykorzystuje przysługujący mu zakres prawa, korzystając z usług prestiżowych agencji windykacyjnych, nie obarczając Cię (jako inwestora pożyczkodawcę) przy tym żadnymi dodatkowymi kosztami. Warto jeszcze zaznaczyć, iż efektywność terminowego spłacania swoich zobowiązań w Smava jest nie mniejsza niż w przypadku systemu bankowego. Więcej o bezpieczeństwie inwestycji i wszelkich procedurach pożyczkowych czytaj na stronie serwisu.


  • Opłaty i prowizje

Inwestor (pożyczkodawca) nie ponosi żadnych kosztów, ani opłat manipulacyjnych za założenie konta, ani za prowadzenie konta, ani za możliwość dokonania inwestycji w postaci pożyczki na satysfakcjonujący go procent. Pożyczkobiorca, który nie uzyska pożyczki również nie ponosi żadnych kosztów z tytułu uczestnictwa w serwisie i projektu pożyczkowego. Opłata za udzielenie pożyczki wynosi 1% i ponosi ją pożyczkobiorca, którego projekt zostanie sfinalizowany. Oplata ta zostanie odliczona od kwoty wypłaty pożyczki. Jeśli pożyczkobiorca nie spłaca terminowo zaciągniętych pożyczek, wówczas może dodatkowo ponieść koszty karnych opłat i odsetek, które są związane z nieterminowym spłacaniem swoich zobowiązań, zgodnie z procedurą prawną i windykacyjną.


  • O firmie Smava

Społecznościowa platforma pożyczkowa Smava została uruchomiona w marcu 2007 w Niemczech, a jej założycielami są wysokiej klasy specjaliści IT oraz finansów; są to osoby które zajmowały kluczowe stanowiska w dużych międzynarodowych korporacjach (eBay, DATANGO AG, Jamba GmbH, QXL Ricardo). Od początku roku 2009 portal pożyczkowy funkcjonuje również w Polsce, będąc tym samym w pełni dostosowany do przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej. Smava nie jest bankiem. Więcej o firmie i jej założycielach na stronie serwisu pożyczkowego Smava.pl. W Polsce firma Smava jest zlokalizowana: Smava Poland Sp. z o.o., ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław.

Pożyczki między lud¼mi - oni pożyczyli taniej niż w banku

 

Ryszard Krupiński

Analityk rynku nieruchomości i kredytów bankowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *