Polska znajduje się na dobrej drodze do sprawnej organizacji turnieju UEFA EURO 2012TM. Potwierdzają to cykliczne raporty UEFA, które dobrze oceniają przygotowania Polski. Wiele projektów ma jednak napięte harmonogramy. Zgodnie z przyjętą we wrześniu 2007 roku ustawą polskie przygotowania realizowane są w oparciu o precyzyjny model organizacyjny pozytywnie oceniany przez UEFA.

UEFA EURO 2012TM jest katalizatorem, który przyspieszył proces modernizacji kraju, czego potwierdzeniem jest to, że polskie przygotowania to ponad 200 projektów inwestycyjnych i ponad 200 projektów organizacyjnych (od organizacji transportu, przez bezpieczeństwo po zabezpieczenie medyczne).

W uzgodnieniu z UEFA określona została precyzyjna lista priorytetowych projektów inwestycyjnych związanych bezpośrednio z przygotowaniami  i organizacją turnieju, która pozwala na skuteczną koordynację i monitoring działań zaangażowanych podmiotów.

Obecnie w Polsce trwa budowa na większości kluczowych inwestycji infrastrukturalnych jak stadiony w Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu; terminale lotnicze w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu; autostrady A1, A2 i A4; modernizowane są linie kolejowe w tym połączenie Warszawa – Gdańsk, modernizowane są dworce kolejowe Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, dworzec we Wrocławiu i Poznaniu oraz kilkadziesiąt dróg w miastach-gospodarzach. Całkowita wartość tych inwestycji wynosi 94 miliardy złotych, a obecnie już realizowane inwestycje to kwota 74 miliardy złotych. Skala oraz liczba realizowanych w Polsce inwestycji infrastrukturalnych jest największa od 1989 roku, co potwierdza, że UEFA EURO 2012TM jest znaczącym czynnikiem przyspieszającym proces modernizacji kraju.

Biorąc pod uwagę rozmiar i skalę inwestycji nie uniknione są napięte sytuacje jak ta odnotowana na Stadionie Narodowym. Jednak skuteczny nadzór ze strony spółki Narodowe Centrum Sportu stwierdził wadliwe wykonanie konstrukcji schodów przez wykonawcę stadionu. NCS oczekuje na reakcję Generalnego Wykonawcy oraz plan naprawczy, który pozwoli na ocenę konsekwencji i wpływu usterki na budowę. Budowa Stadionu Narodowego  w Warszawie prowadzona jest według projektu, do którego realizacji zobowiązał się Generalny Wykonawca, Konsorcjum Alpine-Hydrobudowa-PBG. Generalny Wykonawca podpisując umowę zapoznał się i zaakceptował wszystkie projekty, w tym instalacyjne oraz zobowiązał się do współpracy z projektantem w przypadku jakichkolwiek zmian lub wątpliwości dotyczących dokumentacji. Zgłaszanie jakichkolwiek uwag na obecnym etapie prac nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy wobec Inwestora.

W harmonogramie przygotowań polskich stadionów do UEFA EURO 2012TM od początku zaplanowane zostały kilkumiesięczne bufory czasowe, które mają zagwarantować uzyskanie przez wszystkie areny pełnej sprawności organizacyjnej na długo przed pierwszym gwizdkiem mistrzostw. Priorytetem jest wybudowanie stadionów na UEFA EURO 2012TM z zachowaniem odpowiedniej jakości przy efektywnym gospodarowaniu środkami publicznymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *