Nagroda Ministra Infrastruktury na Targach Infrastruktura 2011

Wykonawcy inwestycji infrastrukturalnych, producenci materiałów i surowców dla budownictwa drogowego, wyposażenia dróg i obiektów użyteczności publicznej, maszyn i sprzętu budowlanego, a także firmy oferujące rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego mogą zdobyć Nagrodę Ministra Infrastruktury w konkursie na najlepszy produkt IX Międzynarodowych Targów Infrastruktury Miejskiej i Drogowej Infrastruktura 2011. Zgłoszenia tegorocznych wystawców oceni jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury. Targi Infrastruktura 2011 odbędą się w dniach 15-17 listopada w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie.

– Na tegorocznych Targach Infrastruktura zaprezentuje się wiele firm, które w swojej ofercie posiadają nowoczesne, funkcjonalne i przyjazne środowisku produkty zasługujące na szczególne wyróżnienie na rynku. Zachęcam Wystawców do udziału w konkursie na najlepszą ofertę targową, gdyż nagrodą główną jest prestiżowa statuetka Ministra Infrastruktury będąca wyrazem uznania dla nagrodzonej firmy i potwierdzeniem wysokiej jakości jej produktu – mówi Urszula Potęga, prezes zarządu MT Targi, organizatora Targów Infrastruktura.

Konkursowe kryteria oceny
Zgłaszane do konkursu wyroby, materiały lub surowce mające zastosowanie w szeroko pojętej branży infrastrukturalnej powinny charakteryzować się nowoczesną technologią, funkcjonalnością lub innymi znaczącymi właściwościami użytkowymi. Ponadto pod uwagę jury będą brane walory ekonomiczne zgłaszanego produktu, a także to, czy jest on przyjazny środowisku. Zwycięzcy otrzymają okolicznościową statuetkę – Nagrodę Ministra Infrastruktury, a wyróżnionym firmom wręczone zostaną dyplomy podczas Wieczoru Wystawców.

Bogaty katalog ofert dla infrastruktury
Podczas Targów Infrastruktura będą się prezentować firmy wykonawcze i usługowe, producenci i dystrybutorzy maszyn i urządzeń budowlanych oraz kruszyw i surowców wykorzystywanych do budowy dróg i autostrad. Wśród wystawców znajdą się również dostawcy rozwiązań, technologii i osprzętu z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania ruchem drogowym, w tym oznakowania pionowego i poziomego. Nie zabraknie również propozycji projektantów, firm zajmujących się architekturą zieleni, czy wyposażeniem obiektów użyteczności publicznej.

Patronaty i współpraca merytoryczna
Wśród patronów honorowych IX Targów Infrastruktura znajdują się Minister Infrastruktury, Sejmowa Komisja Infrastruktury i Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Z kolei Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad została patronem merytorycznym imprezy. Wydarzenie organizowane jest we współpracy merytorycznej z Sejmową Komisją Infrastruktury, Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego, Instytutem Badawczym Dróg i Mostów, Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa, Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszeniem Inteligentne Systemy Transportowe ITS Polska, Polskim Kongresem Drogowym, Unią Metropolii Polskich, Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Województw RP.

Szczegółowe informacje o Targach Infrastruktura dostępne są na stronie www.infrastruktura.info.

***
Międzynarodowe Targi Infrastruktury Miejskiej i Drogowej INFRASTRUKTURA są organizowane we współpracy z instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz czołowymi organizacjami branżowymi. Targi Infrastruktura gromadzą zarządców dróg miejskich, powiatowych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz inwestorów branżowych z Polski i zagranicy, reprezentantów firm wykonawczych, projektowych i konsultingowych oraz przedstawicieli instytutów badawczych i uczelni. Targi Infrastruktura stanowią platformę do poznania rozwiązań stosowanych w budowie i modernizacji obiektów infrastrukturalnych oraz do nawiązania bezpośrednich kontaktów z podmiotami oferującymi produkty i usługi w tym zakresie.

Tradycje Targów Infrastruktura sięgają 1995 r. Do 2002 r. były organizowane przez MT Polska pod nazwą Roads and Traffic Poland, a w kolejnych latach odbywały się już jako Międzynarodowe Targi Infrastruktury Miejskiej i Drogowej INFRASTRUKTURA. Od 2009 roku organizowane są w nowoczesnym Centrum Targowo-Kongresowym przy ul. Marsa 56C w Warszawie przez należącą do Grupy MT Polska spółkę MT Targi.

MT Targi są największym operatorem targowym w Warszawie i jednym z czołowych organizatorów imprez wystawienniczych w Polsce. Spółka należy do Grupy MT Polska i odpowiada za kompleksową obsługę i przygotowanie imprez targowych. Organizuje również najważniejsze wydarzenia targowe w Polsce dla różnych branż, m. in. EuroLab, EuroGastro, Lato, TT Warsaw, Event, WorldHotel i in.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *