Na czym polegają badania geotechniczne?

Badania geotechniczne wykonywane są przez specjalistów, tj. inżynierów, geotechników lub geologów. Głównym celem badań jest uzyskanie informacji o właściwościach fizycznych gruntów. Badania geotechniczne wykonuje się głównie podczas prac na budowie, by na ich podstawie móc obliczyć fundamenty, konstrukcję budynku itp.

 

 

Badania geotechniczne – co obejmują?

Badania powierzchniowe i podpowierzchniowe (geologiczne) terenu. Czasami w ramach badań zastosować metody geofizyczne w celu uzyskania informacji o miejscu planowanej budowy.Badania geologiczne tego miejsca zwykle obejmują badanie gleb i badania laboratoryjne wybranych próbek. Badania geotechniczne gruntu są bardzo szerokie. Obejmują zarówno wywierty w gruncie, pobieranie próbek jak również wszelkiego rodzaju testy, mające na celu dokładne przebadanie próbek.

Wszelkiego rodzaju prace związane z budową wymagają badania gruntu. Takie badanie pozwala na dokładne zapoznanie się z podłożem na jakim planowana jest budowa obiektu. Dzięki wynikom takich badań, można lepiej dostosować projekt obiektu do podłoża na jakim ma się znaleźć.

Stosowane metody badań geotechnicznych obejmują takie czynności, jak:

  • wiercenie w gruncie,
  • sondowanie za pomocą mechanicznego i elektrycznego penetrometru stożkowego,
  • pobieranie próbek z gruntu,
  • sondowanie statyczne,
  • określenie stopnia zagęszczenia gleby za pomocą penetrometru,
  • testy zagęszczania gruntu,
  • badanie gęstości gleby metodą sondowań dynamicznych,
  • testy przesiąkania wody.

Prace inżynieryjno-geotechniczne wykonywane są zgodnie z przyjętymi normami. Istnieje cały zestaw wymagań dotyczących wykonywania prac geotechnicznych. Zasady te dotyczą również badań geotechnicznych prowadzonych w trakcie budowy, a także eksploatacji konstrukcji. Akty ustawodawcze ściśle regulują prowadzenie działalności geotechnicznej.

 

 

 

Szeroki wachlarz metod pozwala na dobór odpowiedniego sprzętu technicznego i działanie w każdych warunkach, dbając o to, aby odpowiadał on potrzebom klientów. Aby zbadać charakterystykę geologiczną miejsc o ograniczonym dostępie lub położonych na bagnistym lub nierównym terenie, wykorzystuje się specjalne instalacje sondujące i pojazdy do montażu piezometrów i pobierania próbek gleby o nienaruszonej strukturze. Staranne przygotowanie ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia stabilnego fundamentu i systemów wsporczych konstrukcji.

Artykuł powstał przy współpracy z Firmą Geologiczną Felkel & Guś Sp. z o.o.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *