Prawidłowe ustawienie drabiny i poprawne jej użytkowanie gwarantuje bezpieczne wykonywanie różnych czynności na wysokości. O czym warto pamiętać podczas przygotowywania miejsca pracy i czego unikać stojąc na drabinie? Odpowiada przedstawiciel z firmy KRAUSE, lidera na rynku drabin, aluminiowych rusztowań jezdnych oraz szerokiej gamy narzędzi i konstrukcji do pracy na wysokościach.

Przed rozpoczęciem prac na wysokości należy upewnić się, że drabina nadaje się do użytkowania. Przede wszystkim warto sprawdzić stan i działanie wszystkich części, a także ocenić, czy podłużnice lub stopnie nie mają śladów uszkodzeń. W przypadku, gdy drabina jest narzędziem pracy, wymagane jest regularne przeprowadzanie kontroli i tworzenie dokumentacji z wynikami przeglądu. Równie ważna jest regularna dbałość o czystość drabin. Zacieki z farby, oleju, jak również zanieczyszczenia z błota, śniegu czy brudu mogą być przyczyną wypadków podczas pracy. Dlatego tak ważne jest usuwanie wszelkich substancji z powierzchni stopni oraz podłużnic.

„Aby korzystanie z drabiny było bezpieczne i gwarantowało dobre warunki pracy należy ocenić czy konkretna drabina nadaje się do wykonania danej czynności. Równie ważne jest upewnienie się, że stan zdrowia pracownika pozwala na pracę na wysokości. Przy niektórych schorzeniach, przyjmowaniu leków oraz złym samopoczuciu lepiej unikać wchodzenia na drabinę. W przeciwnym wypadku może dojść do zagrożenia zdrowia lub życia osoby pracującej na wysokości.” – wyjaśnia przedstawiciel z firmy KRAUSE.

Niezwykle ważnym elementem jest prawidłowe ustawienie i rozkładanie drabiny. Należy pamiętać, aby została ona postawiona w prawidłowej pozycji stojącej, np. w przypadku drabin przystawnych pod prawidłowym kątem ustawienia (kąt pochylenia około 1:4). Co ważne, drabina musi stać na płaskim, poziomym i nieruchomym podłożu. Drabina przystawna powinna zostać oparta o płaską, stałą płaszczyznę i przed użyciem należy ją zabezpieczyć przez przymocowanie albo zastosowanie odpowiedniego wyposażenia, które zapewni stateczność całej konstrukcji. „Podczas ustawiania drabiny należy zwrócić uwagę na ryzyko kolizji, np. z poruszającymi się w ciągu komunikacyjnym pieszymi. Jeżeli to możliwe, okna oraz drzwi w obszarze wykonywania prac na wysokości powinny być zabezpieczone tak, aby zagwarantować ochronę przechodniom. Równie ważne jest zlokalizowanie wszelkich urządzeń elektrycznych czy przewodów wysokiego napięcia, które mogą zagrażać pracownikom. Warto pamiętać, że drabina nie może być ustawiona na śliskiej powierzchni, np. lodzie czy lśniącej posadzce. Przestawianie drabiny czy rusztowania nie powinno odbywać się podczas przebywania na nich osób pracujących na wysokości.” – podkreśla przedstawiciel z firmy KRAUSE.

Nie należy zapominać o tym, że każda drabina ma określone maksymalne obciążenie użytkowe. Przekroczenie tej wielkości może spowodować naruszenie konstrukcji i doprowadzić do upadku z wysokości. Równie ważne jest zachowanie odpowiedniej pozycji podczas przebywania na drabinie. Użytkownik powinien utrzymywać swoją klamrę pasową (pępek) pomiędzy podłużnicami drabiny i obiema stopami stać na tym samym szczeblu czy stopniu. Warto także unikać nadmiernych bocznych obciążeń, np. przy wierceniu konstrukcji murowych i betonowych. „Nie należy używać drabin wolnostojących do wchodzenia na inny poziom. Co więcej, najwyższe trzy szczeble drabiny przystawnej nie powinny służyć jako płaszczyzna do stania. Z kolei czterech najwyższych stopni drabiny wolnostojącej z nasadzoną drabiną przesuwną nie należy używać jako płaszczyzny do stania.” – dodaje przedstawiciel z firmy KRAUSE.

Duże znaczenie ma także odpowiedni ubiór pracownika, a także warunki, w których pracuje. Drabin stojących na wolnym powietrzu nie należy używać przy niekorzystnych warunkach pogodowych, podczas obfitych opadów deszczu oraz silnego wiatru. „Podczas pracy na drabinie warto nosić odpowiednie obuwie i odzież, która nie będzie krępować ruchu. Wchodząc na drabinę i z niej schodząc należy mieć twarz zwróconą ku niej. Bardzo ważne jest mocne przytrzymywanie się oburącz podłużnic drabiny. Co więcej, praca na wysokości powinna być dobrze zaplanowana i może to być wyłącznie praca krótkotrwała. Warto zatem dokonywać regularnych przerw podczas wykonywania czynności.” – konkluduje przedstawiciel firmy KRAUSE .

Wykonywanie czynności na wysokości powinno zostać poprzedzone przygotowaniem bezpiecznego miejsca pracy. Nie wystarczy postawić drabiny i wejść na jej stopnie. Należy pamiętać o elementach, które stanowić będą ochronę dla użytkownika, jak również osób znajdujących się w obszarze prac wysokościowych. Wskazówki przedstawicieli z firmy KRAUSE powinny stać się kanonem bezpieczeństwa wszystkich użytkowników pracujących na wysokości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *