budowlane24h.plbudowlane24h.pl

Dodaj wpis do katalogu

Idź do katalogu

Regulamin


?>

PRACODAWCY RP OCENIAJĄ PROJEKT USTAWY BUDŻETOWEJ NA 2013 R.

2012-09-05

4 września Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2013 rok. – Warto podkreślić fakt skorygowania zbyt optymistycznych prognoz zawartych we wcześniej przedstawionych założeniach do przyszłorocznego budżetu. O tym, że są one nierealne, mówiliśmy już od chwili ich pojawienia się – mówi Dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców RP, Piotr Rogowiecki.

Przypomnijmy, że deficyt ma wynieść nie więcej niż 35,6 mld zł, a wzrost gospodarczy – 2,2 proc. Dochody zaplanowano na kwotę 299,18 mld zł, wydatki – na 334,78 mld zł. A jeszcze w czerwcu Ministerstwo Finansów zakładało, że przyszłoroczny wzrost gospodarczy wyniesie 2,9%, miał być więc wyższy od tego, który był przewidywany na 2012 rok. – Wskazywaliśmy wówczas, że jest to niemożliwe. W naszej ocenie, w konsekwencji zewnętrznych szoków popytowych, w 2013 r. nastąpi wyraźne spowolnienie, widoczne po stronie zarówno popytu inwestycyjnego, jak i spożycia indywidualnego – mówi dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców RP, Piotr Rogowiecki. Dlatego dobrze się stało, że przygotowane przez resort prognozy dotyczące przyszłorocznej dynamiki PKB zostały zrewidowane do 2,2%. – Przyjęcie pierwotnych założeń za podstawę ustalania budżetu rodziłoby bowiem zbyt duże ryzyko dla sektora finansów publicznych i rozwoju kraju – dodaje Rogowiecki.

Jak widać, potrzebne były wakacje, aby rzesza urzędników resortu doszła do oczywistego wniosku, że sytuacja u naszych partnerów handlowych, kondycja naszego rynku pracy a także hamowanie inwestycji publicznych uniemożliwiają osiągnięcie niemal 3-procentowego wzrostu gospodarczego. Podobnie długiego czasu do refleksji potrzebowano, aby zrozumieć, że sytuacja na rynku pracy będzie się pogarszać. Uprzednio prognozowana stopa bezrobocia na koniec przyszłego roku (12,4%) była o tyle nierealna, że sytuacja na rynku pracy musiałaby się de facto poprawić w stosunku do chwili obecnej, co jest niemożliwe w sytuacji mocnego spowolnienia gospodarczego. Co więcej – nawet skorygowana do 13% prognoza może okazać się zbyt optymistyczna.

– Utrzymująca się na wysokim poziomie stopa bezrobocia, zamrożenie funduszu płac w administracji i słabnąca inflacja zmniejszą presję na wzrost wynagrodzeń w skali całej gospodarki – zwraca uwagę Dyrektor Rogowiecki. Jego zdaniem wzrosną one realnie o ok. 1%, a nie – jak zakłada rząd – o 1,9%. W opinii Rogowieckiego skłonność pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy i podnoszenia wynagrodzeń pracowników będzie dodatkowo ograniczana niestabilną sytuacją w regionie, zwiększającą niepewność przedsiębiorców co do możliwości pozyskiwania nowych zamówień i kształtowania się kursu walutowego.

Osłabiająca się dynamika wzrostu popytu konsumpcyjnego musi oznaczać niższe wpływy do budżetu z tytułu wpływów zarówno z podatku PIT, jak i z podatku VAT. – Jeśli nie zostaną poczynione dodatkowe oszczędności po stronie wydatków, słabszy od zakładanego wzrost PKB spowoduje zwiększenie deficytu budżetowego – mówi Dyrektor Rogowiecki. W jego ocenie niedopuszczalne jest, zapewne rozważane, obniżanie deficytu budżetu państwa za pomocą takich „sztuczek” jak zamrażanie Funduszu Pracy czy też Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. – Fundusze te mają swoje ściśle określone cele i pieniądze w nich zgromadzone powinny być adekwatnie do nich wydawane – podkreśla Rogowiecki. Pracodawcy RP rozumieją potrzebę bilansowania budżetu, ale nie może się ono odbywać kosztem np. składek pracodawców odprowadzanych do Funduszu Pracy, ponieważ de facto mamy wtedy do czynienia z nowym podatkiem. Dobrą decyzją jest natomiast zamrożenie płac w budżetówce, niewielki wzrost rent i emerytur oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wśród dochodów niepodatkowych projekt wymienia 5,8 mld zł z dywidendy i wypłat z zysku od spółek z udziałem Skarbu Państwa. Oznacza to, że te podmioty gospodarcze taką pulę pieniędzy oddadzą budżetowi, zamiast przeznaczyć ją na rozwój – ale tego można było się spodziewać.

Z punktu widzenia pracodawców równie ważne co projekt ustawy budżetowej są tzw. ustawy okołobudżetowe. – Mamy nadzieję, że nie pojawią się żadne nowe pomysły podnoszenia podatków, a jeśli jest inaczej, to chcemy poznać plany w tym zakresie możliwie szybko z uwagi na planowanie budżetu każdej firmy – kończy Rogowiecki.

 

***

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej reprezentują ponad 7,5 tys. firm, zatrudniających 4 mln pracowników. Organizacja, która powstała w listopadzie 1989 roku, działa w obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, wzrostem gospodarczym kraju i kwestiami społecznymi, w tym dotyczącymi ubezpieczeń społecznych, rynku i prawa pracy. Pracodawcy RP podejmują inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości, innowacyjności, wykorzystania nauki do potrzeb gospodarki, a także w obszarze stanowienia prawa. Są obecni w pracach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Od marca 2009 roku w ramach organizacji działa Centrum Monitoringu Legislacji – pierwsze w Polsce forum pozwalające śledzić proces legislacyjny oraz umożliwiające przedsiębiorcom wpływ na kształt i jakość stanowionego prawa (www.cml.pracodawcyrp.pl). Organizacja jest członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (organu doradczego instytucji Unii Europejskiej). Prezydentem Pracodawców RP jest dr Andrzej Malinowski.

 

Dodaj do:   Dodaj do gwar   Dodaj do linkr   Dodaj do del.icio.us   Dodaj do wykop

projekt ustawy budżetowej 2013 Pracodawcy RP informacje budowlane gospodarka

Zobacz także...

Dobra hurtownia na wagę złota, czyli dlaczego kontakt ze specjalistą ma kluczowe znaczenie?

2016-12-06

Dobra hurtownia na wagę złota, czyli dlaczego kontakt ze specjalistą ma kluczowe znaczenie?

W dobie sprzedaży internetowej mogłoby się wydawać, że sprzedaż tradycyjna odchodzi w zapomnienie – zwłaszcza w kontekście wygody, szybkości realizacji zamówienia czy ogólnego trendu przenoszenia wszelkiej aktywności w sferę on-line. Jednak aktualna sytuacja hurtowni budowlanych wskazuje na coś zupełnie innego. Dlaczego klienci wolą zakupy w sklepach stacjonarnych? więcej...

Polak buduje dom tradycyjnie – Raport o budowie domów w 2015 roku

2016-04-19

Polak buduje dom tradycyjnie – Raport o budowie domów w 2015 roku

Średni, murowany dom na wsi, za mniej niż pół miliona, zbudowany na kredyt, jako spełnienie marzeń. Taki jest statystyczny polski dom, według Oferteo.pl. Badania portalu podsumowujące rok 2015 pokazują, że większość trendów trzyma się mocno od lat, a nowinki są jeszcze mało popularne. więcej...

Energooszczędność i styl – jak to połączyć?

2016-02-03

Energooszczędność i styl – jak to połączyć?

Standardy budownictwa energooszczędnego dyktowane normami prawa unijnego i polskiego w dużym stopniu determinują założenia projektowe, a w konsekwencji wygląd inwestycji. Wbrew obiegowym opiniom forma jednorodzinnego domu niskoenergetycznego nie musi odbiegać od tradycyjnych modeli. Jak zatem może wyglądać energooszczędny dom przyszłości? więcej...

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych już weszła w życie

2016-02-02

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych już weszła w życie

Od 1 stycznia br. funkcjonują zapisy nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych. Wprowadza ona m.in. nowe zasady oceny technicznej i publikowanie wyników kontroli wyrobów przez GUNB. Jak nowe przepisy wpłyną na branżę? więcej...

Modułowa mobilność w biznesie

2015-10-28

Modułowa mobilność w biznesie

Realizacja projektu w kilka tygodni oraz elastyczność inwestycji dla potrzeb klienta. To tylko część z wielu zalet budownictwa modułowego. Jest to rozwiązanie mobilne, które coraz częściej wykorzystuje się w nowoczesnej przestrzeni biurowej, sportowej, artystycznej czy nawet w szkolnictwie. więcej...