Unidevelopment S.A. wybuduje osiedle przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Spółka celowa z Grupy Unidevelopment S.A. zawarła umowę warunkową na zakup nieruchomości, na której planuje zrealizować wielorodzinne osiedle mieszkaniowe. Powstanie ono na warszawskiej Ochocie, u zbiegu ulic Szczęśliwickiej i Bitwy Warszawskiej 1920 r.. Oprócz dogodnej lokalizacji, inwestycję wyróżniać mają komfortowe mieszkania, wykonane w wysokim standardzie.

Przedstawiciele spółki Szczęśliwicka Sp. z o.o., należącej w 100% do Unidevelopment S.A., podpisali dnia 24 stycznia 2014 roku umowę warunkową na zakup nieruchomości znajdującej się przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.. Zgodnie z zapisami dokumentu kupujący nabędzie działkę o powierzchni ok. 1 ha. od Orbis S.A. za 22 mln złotych netto. Wartość transakcji może zostać jeszcze powiększona, jeśli dla terenu będącego przedmiotem umowy, wydana zostanie decyzja o warunkach zabudowy, pozwalającą zrealizować na nim inwestycję o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań i lokali usługowych większej niż 15.000m2. Cena zakupu nie powinna jednak przekroczyć 30 mln złotych netto.

Wstępna koncepcja przyjęta przez Unidevelopment S.A. przewiduje wybudowanie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. ok. 280 mieszkań oraz 1700 m2 powierzchni usługowej. Deweloper zrealizuje projekt najprawdopodobniej w dwóch etapach. W przypadku tej inwestycji mocnymi stronami oferty ma być m.in. łatwy dostęp do infrastruktury miejskiej oraz rozwiniętego zaplecza handlowo-usługowego. Planowana średnia powierzchnia lokali będzie oscylowała między 50 a 60 m2.

Jesteśmy przekonani, że teren u zbiegu ulic Bitwy Warszawskiej i Szczęśliwickiej umożliwi nam realizację atrakcyjnego projektu deweloperskiego. Lokalizacja tej nieruchomości w dużym stopniu determinuje wielkomiejski charakter inwestycji. W naszej ofercie będą musiały znaleźć się komfortowe lokale, wykonane w wysokim standardzie, których zwykle oczekują klienci, chcący zamieszkać w tak dogodnym miejscu. Zanim jednak przejdziemy do etapu planowania szczegółów projektu, musimy przede wszystkim uzyskać niezbędne pozwolenia, o których mowa jest w podpisanej umowie przedwstępnej.” – mówi Zbigniew Gościcki, Prezes Zarządu Unidevelopment S.A.

Umowa zawarta dnia 24 stycznia 2014 roku wskazuje warunki niezbędne do sfinalizowania transakcji kupna terenu przez Unidevelopment S.A.. Pierwszym z nich jest wyodrębnienie wskazanej w dokumencie nieruchomości z obecnej działki o powierzchni 1,4 ha. Umowa zakłada też zmianę celu użytkowania wieczystego gruntu z funkcji hotelowej na mieszkaniową oraz uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy zgodnej z założeniami dewelopera. Inwestor chce, aby na zakupionej nieruchomości możliwa była budowa mieszkań i lokali usługowych o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 15.000 m2.

Zgodnie z podpisaną umową, stroną odpowiedzialną za przeprowadzenie wszelkich czynności związanych z formalnym przygotowaniem terenu do realizacji inwestycji będzie Unidevelopment S.A.. Umowa sprzedaży zostanie zawarta najpóźniej 30 czerwca 2015 roku. Dokładny termin uzależniony jest od przebiegu postępowań administracyjnych.

***********

Unidevelopment S.A. jest deweloperem o ugruntowanej pozycji na rynku, należącym do notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Grupy Unibep. Jest również członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich oraz Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego. Kompleksowa oferta Unidevelopment obejmuje zarówno mieszkania w budynkach wielorodzinnych jak i obiekty biurowe, realizowane z wykorzystaniem ekologicznych metod pracy i materiałów z certyfikatami środowiskowymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *