Prace drogowe swą intensywnością nie ustępują pracom przy obiektach inżynierskich mostu. W 44 tygodniu drogowcy zużyli 2000 m3 materiału nasypowego, wykonali wykopy o łącznej objętości 500 m3 i ułożyli 5600 m2 warstwy wiążącej.

Roboty ziemne prowadzone są głównie na lewym brzegu Wisły. To tam powstają zupełnie nowe odcinki trasy mostowej. Tymczasem na prawym brzegu prowadzono prace wykończeniowe placu przeznaczonego do scalania stalowych elementów konstrukcji mostu głównego. Na całym terenie zamontowano oświetlenie, a powierzchnię umocniono geotkaniną, gruzem i piaskiem.

Nieopodal na prawej podporze brzegowej mostu dobijano pale docelowe. Po przeciwnej stronie rzeki na podporze brzegowej rozpoczęto wbijanie pali. W sumie w 44 tygodniu prac wbito ich 86.

Nadal pełną parą idzie betonowanie poszczególnych obiektów inżynierskich po obu stronach rzeki. Zbrojone, szalowane i betonowane są kolejne filary prawo i lewobrzeżnych estakad, fundamenty wiaduktu kolejowego w okolicy ul. Otłoczyńskiej oraz ściany i strop przejścia podziemnego pod ul. Rypińską. Podobne prace prowadzone są w wykopie tunelu na placu Daszyńskiego. Budowlańcy zabrali się za betonowanie lewej ściany oraz zbrojenie dalszych odcinków zarówno ścian jak i płyty dennej tego obiektu.

Na środku Wisły trwa zasypywanie piaskiem konstrukcji sztucznej wyspy. Na stalowych ściankach zamontowano kolejne tymczasowe ściągi, niezbędne do kontynuowania prac związanych z zasypywaniem. Docelowo zostaną one zastąpione elementami żelbetonowymi, które już na stałe zespolą stalową konstrukcję. Na koniec miesiąca planowane jest rozpoczęcie wbijania pali na usypanej już w całości wyspie. W sumie będzie ich wbitych około 400 sztuk.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *