Budownictwo w Polsce, jako branża, pełni niewątpliwie bardzo ważną role gospodarczą. Jednak właśnie budownictwo zyskało sławę jednego z najbardziej obciążonych złymi praktykami jeszcze z czasów gospodarki planowej. Z tego powodu przeprowadzanie konkursów, będących uszlachetnioną forma konkurencji ma istotne znaczenie. Ideą tej konkurencji jest wypromowanie podmiotów budowlanych prezentujących szczególnie wysoki poziom wykonywanej pracy, dbałość o klienta oraz ogólną wysoką jakość. W ogromnej liczbie przedsiębiorstw budowlanych reprezentujących średnią jakość; wyróżnienie i zareklamowanie przedsiębiorstwa ze znakiem „Q” jest ważne dla potencjalnych klientów, którzy nie zawsze musza znać się na rynku budowlanym, chcąc zostać inwestorem. Zdobycie nagrody w konkursie jest znakiem, że podejmując decyzje, mamy do czynienia z firmą rzetelną i godna zaufania. Ponadto wyróżnienie w konkursie jest miarodajnym sygnałem dla instytucji finansowych, takich jak banki.

Takim konkursem prowadzonym przez polski rząd jest konkurs na certyfikat dewelopera. Obecnie odbyła się XXII edycja tego konkursu. Uroczystego wręczenia certyfikatu dokonał podsekretarz stanu Piotr Styczeń. W tym konkursie brane są pod uwagę firmy prowadzące swoja działalność deweloperską na krajowym rynku budowlanym. Certyfikat jest obecnie udziałem 35 firm. Początki jego przyznawania sięgają roku 1999. Wtedy to przyznano ów certyfikat po raz pierwszy. Celem jego jest, jak już nadmieniono wyżej, rekomendacja firm rzetelnych, uczciwych, prowadzących swój biznes zgodnie ze wszelkimi regulacjami oraz kanonami sztuki biznesu i budownictwa. Rekomendacja firm deweloperskich jest skierowana do ich klientów, firm współpracujących oraz banków.

W tym roku certyfikat otrzymała firma Mostostal Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie. Poza tym dokonano przedłużenia ważności certyfikatów dla:  Robyg S.A z Warszawy, Inwado sp. z o.o.  z Wadowic, BRE locum S.A z Łodzi i Arbet Sp. z o. o.  z Olsztyna. W tym miejscu wyjaśnić trzeba, że posiadanie certyfikatu nie jest raz na zawsze, ani nawet raz na jakiś okres. Firmy, które uzyskały certyfikat są zobowiązane do stałego utrzymywania wysokiego poziomu, dzięki któremu go uzyskały. W tym celu ważność certyfikatu wynosi dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne dwa lata, istnieje też możliwość zawieszenia lub nawet cofnięcia go (w przypadku utraty przez firmę publicznej wiarygodności).

Certyfikowane firmy podlegają stałej obserwacji i weryfikacji, aby firmę deweloperską posiadającą certyfikat można było w całym czasie jego obowiązywania uznać za wiarygodną. Deweloper, który uzyskał Certyfikat, zobowiązuje się do przekazywania, co pół roku bieżących informacji o aktualnej sytuacji finansowej, a także o wszystkich wydarzeniach mających wpływ na jego wiarygodność. Jak zatem możemy spostrzec rygory tego konkursu są bardzo ściśle wiążące dla zwycięzców.


Na zakończenie wspomnę o tym, że w trakcie rozstrzygnięcia konkursu trwała ożywiona dyskusja na tematy sytuacji w budownictwie oraz polityki w tym sektorze. Dostrzeżono, że nadszedł czas na wprowadzenie nowych instrumentów i zachęt, które zrównoważą prawa i obowiązki stron, doprowadzą do zainteresowania ze strony osób fizycznych inwestowaniem w budownictwo mieszkaniowe, przeznaczone na ‘najem okazjonalny”. Wypowiadający się uczestnicy debaty zwrócili uwagę na zjawisko kurczenia się podaży pieniądza, przy niewiele słabnącym popycie na mieszkania, co spowodowało znaczne problemy w kredytowaniu inwestycji klientów firm deweloperskich.

 

Rozwiązaniem ma być podniesienie gwarancji skarbu państwa dla kredytów hipotecznych. Dodatkowo ożywienie na rynku budowlanym i mieszkaniowym ma spowodować nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów. Uproszczenie zasady podnajmu przez osoby fizyczne i zmniejszenie należności podatkowych z tego tytułu powinno się przełożyć na wzrost popytu na mieszkania. Tak więc, można by podsumować, że czynniki rządowe starają się we współpracy zapewnić prawidłowe funkcjonowanie rynku w branży budowlanej, poprzez prowadzenie konkursu o certyfikat ale również prowadząc dialog z przedsiębiorcami.

 

Marcin Kowalski, moderator serwisu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *