Sytuacja ekologiczna świata nie jest w najlepszej kondycji. Jeżeli chcemy coś zaradzić w tej sprawie to może powinniśmy zacząć od siebie? Od razu nie musimy wymagać od siebie niebotycznych czynów, wystarczy że rozejrzymy się wokół siebie i dostrzeżemy ekologiczne produkty na rynku. Jednym z takich produktów ekologicznych jest biomasa. Biomasa doskonale nadaje się do wykorzystania w domach jako paliwo alternatywne względem węgla.


Czym jest biomasa.

Biomasa, jak nazwa wskazuje, jest masą pochodzenia biologicznego. Biomasa może być nie tylko paliwem ale często i surowcem do dalszej przeróbki. Tym niemniej nas interesuje biomasa w charakterze paliwa opałowego. Biomasę opałową mogą tworzyć odpady pochodzenia roślinnego cechujące się równomiernymi i dobrymi właściwościami energetycznymi. Za biomasę taką uznaje się: trociny drewniane, korę i gałęzie drzew, słomę. Dla zachowania jednorodnych właściwości w trakcie spalania nie miesza się zwykle słomy i trocin. W celu otrzymania właściwego paliwa odpady te poddaje się obróbce, polegającej na prasowaniu w brykiety, pelety lub bele czy baloty. Forma sprasowana ułatwia transport, przechowywanie i dozowanie biomasy jako opału. Inną grupą surowców roślinnych nadających się do zastosowania jako opał są też: kukurydza, ziarna zbóż, pestki owoców, surowce te można uznać niekiedy za nie do wykorzystania w inny sposób i przydatne tylko jako opał.


Osobną grupą biomasy są rośliny specjalnie uprawiane jako surowiec opałowy. Rośliny te nie są produktami ubocznymi czy odpadowymi. Rośliny te charakteryzują się uleganiem zdrewnieniu ale jednocześnie szybkim wzrostem i małymi wymaganiami glebowymi. Wśród nich wymienić trzeba: wierzbę wiciową, malwę pensylwańską, mikstant olbrzymi, rdest sachaliński. Rośliny te dzięki znacznie szybszemu wzrostowi od drzew i małym wymaganiom uprawnym są znacznie tańsze od tradycyjnego drewna, jednocześnie mają podobne wartości opałowe do drewna. Drugą ich cechą pozytywną jest brak konkurencyjnego zastosowania, inaczej jak drewno.


Zalety ekologiczne biomasy.

Biomasa charakteryzuje się odnawialnością. Inaczej niż kopaliny których jest określona ilość na ziemi biomasa stale wzrasta i odnawia się, stanowiąc niewyczerpane ¼ródło energii. Oczywiście poziom zużycia biomasy musi być porównywalny z możliwościami produkcji uprawnej. Następną cechą ekologiczną biomasy jest bilans emisji CO2. W przypadku kopalin jak: węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny, surowiec jest pozyskiwany i po prostu spalany czego efektem jest stały wzrost CO2 w atmosferze. W przypadku biomasy emitowany CO2 w trakcie spalania został wcześniej zaabsorbowany z otoczenia w procesie wzrostu roślin, w wyniku czego ilość CO2 w atmosferze pozostaje na tym samym poziomie. W sprawie kopalin do minusów ich stosowania dochodzi zanieczyszczenie ich różnymi często toksycznymi substancjami jak np. związki siarki.


Zastosowanie biomasy w ogrzewaniu domu

Wartość opałowa biomasy jest około dwa razy mniejsza od węgla. Z tego wynika że trzeba zużyć biomasy 2 razy więcej, a na składowanie należy przeznaczyć znacznie więcej miejsca. Ciężar właściwy biomasy jest bowiem mniejszy; oznacza to większą objętość w stosunku do wagi. Najwięcej miejsca zajmuje oczywiście słoma. W trakcie przechowywania ważne jest też zachowanie odpowiednich warunków. Trzeba unikać zawilgocenia biomasy, pamiętając że wilgotność drewna opałowego nie może przekraczać 25% a słomy 20%.


W przypadku zdecydowania się na korzystanie z opału ekologicznego trzeba też wyposażyć się w odpowiedni piec, przystosowany do zasilania konkretnym rodzajem biomasy. W przypadku stosowania drewna lub brykietów możemy zainstalować piec zgazowujący przystosowany do tego opału. W sytuacji kiedy chcemy korzystać z węgla lub drobnych pelet trocinowych czy nasion, możemy instalować piec retortowy z podajnikiem opału. Inny będzie nasz piec w przypadku decyzji korzystania z balotów słomianych. Szacuje się że do ogrzania domu o powierzchni 150 m2 w ciągu roku zużyje się od 6 do 7 ton biomasy w postaci pelet trocinowych. Cena 1 tony tego opału waha się pomiędzy 650 a 700 zł. Dużą wygoda jest fakt że paliwo takie można zamawiać także przez internet lub telefon wraz z dostawą. Marcin Kowalski – moderator serwisu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *