budowlane24h.plbudowlane24h.pl

Dodaj wpis do katalogu

Id do katalogu

Regulamin


?>

Szkolenia24h.pl poleca szkolenia budowlane

2017-03-09

Przedstawiamy dwa ciekawe szkolenia budowlane z serwisu www.szkolenia24h.pl. Wi璚ej szkole z tej tematyki mo積a znale潭 pod tym adresem.

"Prawo Budowlane po zmianach od 1 stycznia 2017r. - Kompendium aktualnych przepisów. 1-dniowe szkolenie praktyczne."

Szkolenie budowlane skierowane jest do pracowników urz璠ów administracji publicznej, firm budowlanych oraz wszystkich zainteresowanych aktualizacj wiedzy w zakresie prawa budowlanego. Kurs ma na celu rozszerzenie umiej皻no軼i i kompetencji w zakresie zmian w przepisach oraz zastosowania ich w praktyce.

Udzia w dyskusjach moderowanych jest 鈍ietn okazj na przeanalizowanie sytuacji, z którymi kursanci spotykaj si w pracy zawodowej. Szkolenie odbywa si w ma造ch grupach, przewiduje dyskusje na forum grupy, 獞iczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe czy symulacje. Bardzo cenna b璠zie z pewno軼i mo磧iwo嗆 skorzystania z indywidualnych konsultacji z ekspertem w dziedzinie prawa budowlanego.

Szkolenie obejmuje nast瘼uj帷e zagadnienia:
- Najwa積iejsze zmiany w ustawie Prawo Budowlane w ostatnich latach.
- Reorganizacja techniczno – formalna zapisów normatywnych Prawa Budowlanego obowi您uj帷a od 1 stycznia 2017 r.
- U豉twienia dla realizacji poszczególnych inwestycji budowlanych.
- Zmiany w procedurze oddania do u篡tkowania obiektu budowlanego oraz sposobu jego u篡tkowania.
- Istotne odst徙ienie od projektu budowlanego – doprecyzowanie norm.
- Ujednolicenia post瘼owa legalizacyjnych w aspekcie wykonania samowoli budowlanej.
- Nowe wzory wniosków o pozwolenie na budow oraz o鈍iadczenia o dysponowaniu nieruchomo軼i na cele budowlane.
- Najwa積iejsze zmiany w ustawach powi您anych dotycz帷ych procesu budowlanego.
- Kodeks Budowlany – kompleksowa regulacja ca貫go procesu budowlanego.
- Najnowsze orzecznictwo s康owe w sprawach budowlanych.

Organizatorem szkolenia jest Centrum Organizacji Szkole i Konferencji
Link do szkolenia: www.szkolenia24h.pl/oferta/prawo-budowlane-po-zmianach-od-1-stycznia-2017r-kompendium-aktualnych-przepisow-1-dniowe-szkolen/79881,263286/

Szukasz ciekawych poradników, interesuj帷ych nowinek z ró積ych dziedzin? Odwied stron www.poradniki24h.pl,

Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - Jak Przygotowa Konkurencyjn Ofert Przetargow?

To szkolenie budowlane z zakresu zamówie publicznych, skierowane do wykonawców. Jego gównym celem  jest przygotowanie uczestników do sporz康zenia konkurencyjnej oferty przetargowej wed逝g obowi您uj帷ych przepisów.

Uczestnicy szkolenia dowiedz si jak  ubiega si o zamówienia publiczne, korzysta z Prawa Zamówie Publicznych, przygotowa oferty zwi瘯szaj帷e szanse na wygranie przetargu, kontrolowa przebiegu post瘼owania. Wa積ym punktem jest równie omówienie najcz窷ciej pope軟ianych  b喚dów w aspekcie sk豉dania oferty przetargowej.

Na szkoleniu budowlanym mo積a nie tylko zdoby konkretn wiedz, ale i wymieni do鈍iadczenia z przedstawicielami firm i instytucji realizuj帷ych podobne projekty. Szkolenie otwarte umo磧iwia spojrzenie na a w豉sny styl pracy z odmiennej perspektywy.

Szkolenie obejmuje nast瘼uj帷e zagadnienia:
- Uprawnienia i obowi您ki wykonawcy w systemie zamówie publicznych
- Warunki udzia逝 w post瘼owaniu
- Wyja郾ienie tre軼i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – uprawnienia wykonawców
- Termin zwi您ania ofert
- Uzupe軟ianie o鈍iadcze i dokumentów
- Udost瘼nianie dokumentacji przetargowej wykonawcom
- Odrzucenie oferty przetargowej:
- 字odki odwo豉wcze:
- Zawarcie umowy i zabezpieczenie nale篡tego wykonania umowy:

Szkolenie organizowane jest m. in. w Warszawie, Krakowie, Gda雟ku, Poznaniu i Wroc豉wiu.

Organizatorem jest Mi璠zynarodowy Instytut Szkole Specjalistycznych IIST

Link do szkolenia: http://www.szkolenia24h.pl/oferta/zamowienia-publiczne-dla-wykonawcow-jak-przygotowac-konkurencyjna-oferte-przetargowa-2-dniowe-war/79417,258882/

Dodaj do:   Dodaj do gwar   Dodaj do linkr   Dodaj do del.icio.us   Dodaj do wykop

przetarg Prawo Budowlane oferta przetargowa kursy zam闚ienia publiczne dla wykonawc闚 szkolenia budowlane

Zobacz tak瞠...

Szkolenia, kursy z produkcji - zarz康zanie, planowanie

2020-05-13

Szkolenia, kursy z produkcji - zarz康zanie, planowanie

Kursy w produkcji mog obejmowa wiele temat闚, poniewa sam proces produkcyjny jest zr騜nicowany z zale積o軼i od konkretnej firmy. wi璚ej...

Przew霩 towar闚 i 豉dunk闚 niebezpiecznych – szkolenie z przepis闚 konwencji ADR.

2016-04-04

Przew霩 towar闚 i 豉dunk闚 niebezpiecznych – szkolenie z przepis闚 konwencji ADR.

Konwencja ADR dotycz帷a drogowego przewozu towar闚 i 豉dunk闚 niebezpiecznych, to mi璠zynarodowe porozumienie sporz康zone w Genewie pod koniec lat 50. XX wieku. Pierwotnie podpisa這 j 9 pa雟tw, Polska zrobi豉 to w 1975 roku. wi璚ej...

Zmiany w prawie budowlanym – skorzystaj inwestorzy indywidualni i przedsi瑿iorcy

2015-06-11

Zmiany w prawie budowlanym – skorzystaj inwestorzy indywidualni i przedsi瑿iorcy

Dnia 28 czerwca 2015 r. wchodzi w 篡cie nowelizacja ustawy o prawie budowlanym, znosz帷a wym鏬 uzyskania pozwole na budow okre郵onych obiekt闚, w tym dom闚 jednorodzinnych. Kr鏒szy czas oczekiwania na decyzj i mniej obowi您kowych za鈍iadcze to korzystne zmiany dla inwestor闚 i szansa na popraw koniunktury w bran篡 budowlanej. wi璚ej...

Nowa platforma szkoleniowa dla budowlanc闚

2012-08-28

Nowa platforma szkoleniowa dla budowlanc闚

Zarz康zanie grupami, planowanie pracy zespo逝, przygotowanie projektu, wycena budowy czy profesjonalne wyko鎍zenia wn皻rz - to tylko kilka umiej皻no軼i, kt鏎e s niezb璠ne w bran篡 budowlanej. wi璚ej...

Szkolenia operator maszyn

2012-08-17

Szkolenia operator maszyn

Operator maszyn to stanowisko, na kt鏎ym wykszta販enie odgrywa drugoplanow rol - bardziej licz si umiej皻no軼i praktyczne i do鈍iadczenie. wi璚ej...